Politik som går

Hvem kan man efterhånden stemme på, hvis man har venstreorienterede økonomiske værdier men ikke vil støtte identitetspolitikkens stigende påvirkning på dansk politik? (Seriøst spørgsmål)

2020.10.23 13:11 Weedwick Hvem kan man efterhånden stemme på, hvis man har venstreorienterede økonomiske værdier men ikke vil støtte identitetspolitikkens stigende påvirkning på dansk politik? (Seriøst spørgsmål)

Jeg er lidt at a loss.
Jeg plejer normalt, at stemme venstreorienteret grundet det stemmer mest overens med mine egne værdier, men jeg er simpelthen kommet til det punkt, at jeg ikke vil stemme på den nuværende venstrefløj.
Mine kernepunkter, når jeg går til valg er: Klima, mindre økonomisk ulighed og desuden går jeg meget ind for, at alle skal have lige muligheder og ikke eksluderes på baggrund af køn/race/seksualitet.
Det er den nuværende drejning i dansk politik, der får mig til at føle, at sidstnævne kernepunkt ikke længere opfyldes af de partier, som jeg har stemt på i mange år.
Any ideas?
submitted by Weedwick to Denmark [link] [comments]


2020.10.21 11:40 Tricky-Astronaut Varför detta hyckleri om "vinster i välfärden"?

Vinster i välfärden har varit en het potatis i den svenska politiken. Det sägs att pengar som privata aktörer plockar ut skulle istället kunna återinvesteras inom verksamheterna. Exempelvis gjorde friskolorna i Sverige en vinst på en halv miljard förra året: https://www.svd.se/friskolorna-gjorde-vinst-pa-en-halv-miljard
Det är nu hyckleriet börjar. Är en halv miljard kronor per år mycket pengar? Kanske, men allt är relativt. Storbankernas vinst är cirka 200 gånger större: https://www.svd.se/storbankernas-vinst-106-miljarder-kronor
Varför vill då de som förespråkar ett förbud av vinster i välfärden inte att samma sak ska gälla i banksektorn? Banker är ju i allra högsta grad en oumbärlig del av dagens samhälle.
Den starka kopplingen mellan banksektorn och politiken har många ansikten. En av de grundläggande uppgifterna en stat har är att identifiera medborgare. Inte ens det liberala landet Nederländerna anser att identifiering av medborgare ska läggas på den privata marknaden då riskerna är för stora.
Men inte Sverige. Som enda EU-land har Sverige valt att låta den privata marknaden sköta e-legitimationer. I princip har storbankernas BankID fått ett oligopol genom att svenska myndigheter kräver deras tjänst. Sedan släpps inte mindre banker in, varpå storbankerna kan ta ockerpriser eftersom folk ändå måste ha en bank med BankID.
Med andra ord korruption på hög nivå. Hur kan det då komma sig att dessa debattörer kritiserar vinsterna inom skolsektorn som är cirka 200 gånger mindre? Inom skolsektorn finns dessutom faktiskt ett val. Det finns kommunala skolor som erbjuder samma service.
Här finns en möjlig förklaring: https://www.expressen.se/dinapengatoppsossarna-som-tjanar-miljoner-pa-storbankerna/
Många politiker, speciellt från vänsterkanten, går över till banksektorn efter den politiska karriären. Där väntar en fet belöning för den förda politiken.
Varför accepterar väljarna, och speciellt väljare som vill se en vänsterpolitik, ett sådant hyckleri?
submitted by Tricky-Astronaut to svenskpolitik [link] [comments]


2020.10.20 14:22 JPDueholm Kære Dan Jørgensen (.. i andre må også gerne læse med)

Kære Dan Jørgensen (.. i andre må også gerne læse med)
Kære Dan Jørgensen
For nogen tid siden så jeg en video på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Facebookside.
I videoen brugte du 1 minut og 14 sekunder på at forklare, hvorfor vi ikke skal have atomkraft i Danmark. Videoen er at finde her:
https://www.facebook.com/klimaministeriet/videos/3827041500700123/
Atomkraft er et utroligt spændende emne, og diskussionerne herom bliver ofte meget hurtigt følelsesladede. Alle har en holdning til atomkraft. Desværre bliver disse diskussioner ofte krydret med en god portion fantasi og sejlivede myter. Disse vil jeg gerne forsøge at kaste et lys over. Jeg tænker ikke, at det er et krav, at man som energiminister i et vindmølleland skal være ekspert på området. Det påstår jeg heller ikke at være. Men ligesom dig elsker jeg at læse bøger, og denne helt utroligt misforståede energiproduktionsmetode har jeg læst meget om. I bund og grund deler vi de samme bekymringer for fremtiden om de klimaforandringer, vi som menneskehed står overfor. Ligesom dig vil jeg kloden og de kommende generationer det bedste. Hvis du vil, vil jeg gerne vise dig, hvordan atomkraften kan være en hjælp på vejen mod en lysere fremtid.
I din video kom du ind på følgende områder:
· Risikoen, hermed ment ulykker
· Atomkraftværker som terrormål
· Miljøvinklen, altså affaldet
· CO2-udledning ved byggeriet af værkerne
· Byggetid og -pris
Jeg vil gerne have lov til at kommentere disse punkter, men som i dit mundtlige oplæg kan jeg ikke klare det på så kort tid. Tid tager det nemlig at komme ind til sagens kerne, men jeg håber, at du alligevel vil læse med. Vi starter med ulykkerne.

Ulykker
I den civile atomkrafts historie er der 3 ulykker, som snakken altid falder på: Three Mile Island, Tjernobyl og Fukushima. Man skal lede længe efter folk, der ikke har hørt om ovenstående trio, men man skal også lede længe efter folk, der har orket at sætte sig grundigt ind i de reelle sundhedsmæssige konsekvenser, som ulykkerne fik. Nu skruer vi først tiden 41 år tilbage.

Three Mile Island – USA – 1979
På Three Mile Island-værket i Pennsylvania førte en fejldesignet ventil og et kontrolsystem jf. United States Nuclear Regulatory Commision[1] til, at teknikere på værket misforstod, hvad der foregik. Som følge af en mekanisk og menneskelig fejl opstod der en delvis kernenedsmeltning. Uheldet resulterede i en stor regning til ejerne af værket, men havde ingen sundhedsmæssig betydning for befolkningen i området. De fik sig dog en forskrækkelse. De omkring 2.000.000 beboere i området blev udsat for 0.01 millisievert (mSv) stråling grundet de radioaktive ædelgasser, der undslap ved uheldet. Til sammenligning giver et røntgenbillede af brystet 0.06 mSv, altså 6 gange mere. Årsagen til at konsekvenserne ikke blev større var, at reaktoren havde en reaktorindeslutning. En sådan er lavet af 1,5 meter tykt armeret beton, og dens formål er at holde de ting inde, vi ikke vil have ud blandt os mennesker, hvis det går galt.
Det mest uheldige var sådan set timingen. Uheldet skete samtidig med, at filmen ”The China Syndrome” med Jane Fonda i hovedrollen blev vist i biograferne. Filmen handlede nemlig om en ulykke på et atomkraftværk. Reaktorindeslutningen på værket fungerede efter hensigten, men det blev til dels glemt i bølgen af panik. Uheldet førte til en lang række forbedringer i industrien: nye sikkerhedsprotokoller, bedre træning af personalet og en lang række tekniske forbedringer på værkerne.

Tjernobyl – Ukraine - 1986
Tjernobylværket var en fejlbehæftet sovjetdrøm; et kæmpe prestigeprojekt for Sovjetunionen. Værket havde 4 RBMK-1000 reaktorer, et grafitmodereret reaktordesign som blev konstrueret på rekordtid uden den store hensyn til sikkerhed.
Det var et stærkt kritisabelt design, som aldrig ville være blevet godkendt i Vesten, og værst af alt var det et reaktordesign uden en reaktorindeslutning som ved Three Mile Island. Der lå i stedet en 1000-tons tung stålplade oven på reaktoren[2].
Det fejlbehæftede design, en kultur med hemmeligholdelse af sikkerhedsbrister og en lang række operatørfejl resulterede i den værste atomulykke i den civile atomkrafts historie. Stålpladen på toppen af reaktoren blev blæst af, og store mængder af radioaktivt jod-131 og cæsium-137 blev frigivet til atmosfæren.
Ifølge FN's Videnskabelige Komite for Effekter af Atomar Stråling (UNSCEAR)[3] døde 2 som følge af eksplosionen. Af redningspersonalet fik 134 akut strålesyge. Af de 134 døde 28 inden for den første måned. I perioden fra ulykken og frem til 2005 er 20 fra ovenstående gruppe ligeledes døde. De resterende fik efterfølgende hudproblemer og grå stær. Ikke alle dødsfald har kunnet relateres direkte til stråling.
Blandt beboerne i Hviderusland, Rusland og Ukraine blev der i tiden fra 1986 til 2005 registreret over 6000 tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft, som direkte kunne knyttes til eksponering for stråling ved ulykken. Dødeligheden for denne kræftform er heldigvis særdeles lav, og af de over 6000, som fik konstateret kræft, er 15 døde over en periode på 25 år.
Ifølge professor Gerry Thomas fra Imperial College i London[4], så består den stråling, der frigives ved ulykker primært af alfa- og betastråling fra jod-131 og cæsium-137. Alfastråling kan stoppes af et stykke papir men blokeres også af huden. Betastråling kan man beskytte sig mod ved at gå indendørs og lukke vinduerne. Jod-131 og cæsium-137 er skadelige at indtage. Dette kan undgås ved at undlade at drikke mælk fra køer, der har græsset i de kontaminerede områder, samt ikke at spise mad fra lokalområdet.
Årsagen til den voldsomme stigning i skjoldbruskkirtelkræft efter ulykken var jod-131-forurening i mælk. Hvis myndighederne havde advaret beboerne i området om ikke at drikke den stærkt kontaminerede mælk, udleveret jodtabletter i tide og bedt befolkningen om at blive indendørs, så kunne konsekvenserne af ulykken have været væsentligt mindre.
Ifølge UNSCEAR blev der ikke registreret nogen stigning i andre kræftformer eller sygdomme, der kunne henføres til skader som følge af stråling. Der sås ligeledes ingen stigning i fødselsdefekter. De ca. 6.000.000 beboere i de påvirkede områder blev over en periode på 25 år udsat for 9 mSv stråling. Det svarer til den mængde en CT-scanning på et hospital giver på et par minutter.
Ved ulykken blev reaktor nummer 4 på værket fuldstændigt ødelagt. På trods af dette fortsatte værket med at producere strøm i 14 år mere indtil december 2000, hvor den sidste reaktor blev lukket ned af politiske grunde. Der har siden 1986 arbejdet folk i området, som i dag er en turistmagnet.
Tjernobyl var uden tvivl en katastrofe for de implicerede, og 65 menneskeliv gik tabt. Tallet er dog langt lavere end, hvad de fleste forestiller sig. De sundhedsmæssige konsekvenser som følge af strålingen kunne i de fleste tilfælde have været undgået helt, hvis myndighederne havde taget de rette forholdsregler. Ulykken blev et enormt psykisk traume for de flere end hundredetusinde mennesker, som måtte flytte for aldrig at kunne vende hjem igen.

Fukushima – Japan – 2011
Den 11. marts 2011 var en særdeles dårlig dag i Japans historie. Først blev landet ramt af det 4. største registrerede jordskælv i verdenshistorien, dernæst af en flodbølge som visse steder målte op til 38 meter og slutteligt en tredobbelt kernenedsmeltning på Fukushima Daiichi-værket.
Til værkets forsvar skal det siges, at det indledningsvist overlevede jordskælvet. Den automatiske nedlukningsprocedure gik i gang, men desværre oversvømmede den efterfølgende 13 meter høje flodbølge nødstrømsgeneratorerne. Disse var imod al logik placeret i lavtliggende områder. En var endda placeret i værkets kælder. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO)[5] havde valgt at ignorere advarsler om, at området kunne blive ramt af langt højere flodbølger, end de selv havde forudset. Derudover havde værket en alt for lav beskyttelsesvæg ud mod havet.
Onagawa-værket lidt længere oppe af kysten og endnu tættere på jordskælvets epicenter havde en 14 meter høj beskyttelsesvæg ud mod havet. Onagawa-værkets 3 reaktorer lukkede ned uden problemer og overlevede jordskælvet og flodbølgen.
Hvor mange mennesker døde som følge af den stråling, der blev frigivet ved den tredobbelte kernenedsmeltning? Ifølge UNSCEAR[6] er svaret 0. Det er ligeledes usandsynligt, at der vil ses en stigning i tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft i befolkningen, da mængden af stråling, der blev frigivet, var så lav. Fukushima havde nemlig en reaktorindeslutningsbygning, som holdt på det meste af det radioaktive materiale.
Det estimeres, at omkring 20.000 mennesker omkom pga. flodbølgen, og omkring 1.500 omkom som en konsekvens af evakuering fra området. Ingen omkom som følge af stråling. Evakuering blev foretaget i en tilstand af panik i et land først ramt af et enormt jordskælv og senere en flodbølge. Ældre, syge og behandlingskrævende mennesker blev i al hast transporteret væk i busser. Uden mulighed for adgang til mad, vand eller den nødvendige medicinske behandling. Mange døde pga. stress, kulde, manglende adgang til behandling og utilstrækkelig genhusning.
Til den japanske regerings forsvar skal det siges, at ulykkens omfang ikke indledningsvist stod klart, hvorfor evakueringen blev gennemført. Men måden, hvorpå den blev udført, var under al kritik. Ifølge det Internationale Atomenergiagentur (IAEA)[7] var den mængde stråling, befolkningen blev udsat for, nemlig lav og sammenlignelig med den globale naturlige baggrundsstråling. Ny forskning peger på, at det ikke var nødvendigt at evakuere nogen fra området, og at en indbygger i byen Fukushima ville have et forventet tab af levealder som følge af ulykken, der er mindre end det, en indbygger i London har på grund af luftforurening[8]. At holde dele af befolkningen væk i næsten et årti kan på ingen måde forsvares.

Risikoen
Når vi ser tilbage på ulykkerne med al den viden, som er indsamlet gennem studier og helbredsundersøgelser, så står det hurtigt klart, at de sundhedsmæssige konsekvenser som følge af stråling er små. Alligevel har vi mennesker et problem med stråling. Vi har et psykologisk problem med stråling. Stråling kan ikke ses, høres, lugtes eller smages. Det er der en god grund til.
Den verden vi befinder os i, er fuld af stråling. Det er umuligt at isolere sig fra den. Strålingen kommer fra jorden og fra verdensrummet. Det kaldes baggrundsstråling, og niveauet er bestemt af geografien. Stråling kommer også fra den mad, vi spiser, fra behandlinger i sundhedssektoren og fra vores egne kroppe. Selv hvis vi svømmer en tur i havet, så svømmer vi i uran. Der er nemlig over 4 milliarder tons uran i verdenshavene.
Kroppen skelner ikke mellem naturlig stråling, den stråling vi får ved behandlinger i sundhedsvæsnet, eller den stråling, der frigives som følge af en ulykke på et atomkraftværk[9]. Der er beboede områder i verden, hvor strålingsniveauet er langt højere end omkring Fukushima og Tjernobyl.
Ramsar, en kystby i den nordlige del af Iran med over 30.000 indbyggere, har verdens højeste baggrundsstråling. Baggrundsstrålingen er i visse områder 260 mSv om året[10]. Til sammenligning vil den japanske regering ikke lade beboere flytte tilbage til områder, hvor strålingsniveauet overstiger 20 mSv om året[11].
En opsummering af studier på befolkningen i Ramsar af Sydney Lance[12] konkluderede, at der generelt set ikke er nogle negative helbredseffekter ved at bo i områder med et højt niveau af baggrundsstråling. Der ses derimod en lavere forekomst af genetiske fejl og en lavere forekomst af lungekræft sammenlignet med befolkningsgrupper, som bor i områder med et lavere niveau af baggrundsstråling.
Den irrationelle frygt for stråling er vi nødt til at adressere, da det i langt højere grad er den stress mennesker udsættes for, når de bliver fjernet fra deres hjem, som er skadelig. Radiofobien er den egentlige store dræber.
Alle industrier har ulykker. Atomkraftindustrien er ingen undtagelse. Tjernobyl var unikt på den måde, at reaktortypen aldrig ville være blevet godkendt i Vesten uden en reaktorindeslutning. Efter ulykken blev der på de resterende RBMK-reaktorer foretaget en lang række konstruktive ændringer, så ulykken ikke kunne gentage sig. Der er stadig RBMK-reaktorer i drift den dag i dag. Smolensk-3-reaktoren i Rusland blev taget i drift i 1990 og forventes at fortsætte til 2035.
Fukushima begyndte at producere strøm i 1971. Værket lavede på den måde CO2-fri strøm i 40 år, før det blev ramt af katastrofen, som egentlig kunne have være undgået. Tsunamieksperter bliver ikke overhørt igen, og nødstrømsgeneratorer placeres ikke i lavtliggende områder. Vi skal derudover huske på, at reaktorindeslutningerne på de 3 reaktorer, som nedsmeltede, faktisk fungerede, og det reelle udslip var 100 gange mindre end ved Tjernobyl. Ifølge internationale retningslinjer for evakuering i tilfælde af radioaktivt udslip var mængden, der blev frigivet, så lille, at det overhovedet ikke var nødvendigt at evakuere befolkningen i en længere periode og slet ikke i næsten et årti. Lægger vi alle tallene sammen for atomkraft, dødsfald i forbindelse med produktion, minedrift og ulykker og sammenligner med produktion af elektricitet fra brunkul, kul, olie, biomasse og gas, er konklusionen klar: Atomkraft er langt den sikreste måde at producere elektricitet på. Der er absolut færrest dødsfald pr. produceret energienhed. Atomkraft er endda sikrere end vind, sol og hydro (vandkraft) jf. figur 1[13].
Figur 1: Antal dødsfald pr. terrawatt-time. På trods af hvad de fleste tror, så er atomkraft en utrolig sikker måde at producere elektricitet på. Fra: Ourworldindata.org
Hvis du er bekymret for risikoen ved atomkraft, så vil jeg ikke anbefale at cykle, køre i bil eller tage et fly på ferie. For slet ikke at tale om at ryge eller være overvægtig. Sandsynligheden er langt større for at dø af det.

Atomkraftværker som terrormål
Et atomkraftværk er ikke noget nemt terrormål. Tilgangsveje bliver overvåget, der er pigtrådshegn, vagtposter, biometrisk adgangskontrol, skydedøre, sluser og lange korridorer med tykke ståldøre.
Et atomkraftværk er en hård nød at knække. Det er her værd at bemærke, at selve reaktorindeslutningen, sikkerhedskonstruktionen omkring selve reaktoren, er en af de stærkeste menneskeskabte konstruktioner. At flyve et passagerfly ind i reaktorbygningen vil resultere i en mindre plet, et stort oprydningsarbejde og en trist skæbne for passagererne ombord på flyet. I slut 80’erne testede amerikanerne, hvad der ville ske, hvis man fløj et F-4 Phantom-fly med 800 km/t ind i en armeret betonvæg, endda med mindre armering end den, der anvendes på værkerne. Flyet gik naturligvis i 1000 stykker, da det ramte væggen. Et sted opstod der en 6 cm dyb revne, og det var så det. Videoen er at finde på YouTube, og den er ganske underholdende[14].
Historisk set blev det mest opsigtsvækkende angreb mod et atomkraftværk foretaget i 1982, hvor en atomkraftmodstander skød 5 panserværnsgranater over floden Rhône på et fransk atomkraftværk under opbygning. Der skete ved angrebet små skader, og gerningsmanden, Chaïm Nissim, gik efterfølgende ind i politik i det grønne parti i Schweiz[15].
Hvis man som terrorist vil gøre skade på et lands kritiske infrastruktur, så er der langt nemmere og mindre beskyttede mål, som jeg ikke vil komme ind på her. Men hvad nu hvis Nordkorea angreb et atomkraftværk med et interkontinentalt ballistisk missil? Ja, så ville det mindste af vores problemer være skaden på værket. Hvad så med en meteor? Vanvittige scenarier er der nok af. Det kaldes science fiction og har ikke noget at gøre i en seriøs debat om atomkraft.

Affaldet
For at forstå, hvad der kommer ud af en reaktor, så må vi først forstå, hvad vi putter ind i en reaktor. Brændslet i den mest almindelige reaktortype består i dag af uran. Det findes naturligt i tre forskellige udgaver: Uran-234, Uran-235 og Uran-238. Den type, vi er interesserede i, hedder Uran-235. Den kan nemlig spaltes og bruges som brændsel i en reaktor.

Figur 2: Oversigt over alfa- beta- og gammastrålings gennemtrængningsevne. Fra: Wikipedia.
Uran-235 udgør 0,7 % af den uran, der findes i naturen, så koncentrationen skal øges til 3-5 %, før vi kan bruge det. Slutproduktet er små hårde brændselspiller bestående af uranoxid. Disse er meget lidt radioaktive, og den stråling de udsender, er alfastråling, som kan stoppes af huden eller af et stykke papir. De forskellige strålingstypers penetreringsevne fremgår af figur 2. Brændselspillerne samles til sidst i lange stave omkranset af zirconium klar til at blive sat i reaktoren. Men mere interessant er, hvor meget energi der er i disse brændselspiller. Det, som gør uran unikt, er den enorme energitæthed.
Figur 3: En 5 gram brændselspille af uranoxid. Foto: Wikipedia.
En brændselspille vejer 5 gram, lidt mere end et stykke A4 papir, og er på størrelse med en pegefingernegl, som det ses på figur 3. I en letvandsreaktor får vi lige så meget energi ud af en 5 gram brændselspille, som der er i 640 kg træ, 400 kg kul, 360m3 naturgas eller ca. 3 tønder olie, og så har vi faktisk kun brugt 5 % af energien i pillen. Der er enormt meget energi i uran. Det betyder også, at der skal bruges meget lidt for at producere rigtigt meget strøm.
Hvor meget uran skal der egentlig bruges i et atomkraftværk om året? Vi kan tage et typisk atomkraftværk på 1000-megawatt og sammenligne med et kulkraftværk på 1000-megawatt. Vi er her oppe i en størrelsesorden, hvor vi kan producere strøm til mere end 1.000.000 mennesker om året.
Ifølge World Nuclear Association[16] skal atomkraftværket bruge 27 tons uran om året, hvor kulkraftværket skal bruge 2.500.000 tons kul om året for at producere den samme mængde elektricitet. Kulkraftværket producerer ligeledes ca. 300.000 tons aske, som blandt andet indeholder arsenik, bly og kviksølv. Derudover slipper kulkraftværket mere end 6.000.000 tons CO2 ud i atmosfæren om året[17].
Atomkraftværket derimod lukker intet CO2 ud i atmosfæren, og brændselsstavene producerer strøm i 18 måneder (i nogle reaktortyper endnu længere), før de skal skiftes ud.
Det brugte brændsel opbevares herefter i vand for at blive kølet ned, og når det er kølet nok ned, kan det genanvendes eller opbevares i beholdere af stål og beton. En sådan vejer omkring 180 tons og er ikke lige sådan at flytte rundt med. Hvordan de ser ud, kan ses på figur 4.
Figur 4: Beholdere til opbevaring af brugt brændsel. Foto: Holtec.
Brugt brændsel er det, de fleste nok kalder atomaffald. Men egentlig er det overhovedet ikke affald; der er nemlig stadig enormt meget energi i det. Vi kan kalde det brugt brændsel i stedet. Brændslet har efter 18 måneder i reaktoren brugt 5 % af energien og kan som tidligere nævnt genanvendes. Det gør man i dag i Frankrig, England, Rusland, Indien og Kina.
Vælger man at genanvende brændslet i vores 1000-megawatt atomkraftværk, sorteres der ved genanvendelsen restprodukter fra. Disse kan klassificeres som egentligt affald. Dette bliver vitrificeret. Det vil sige indkapslet i glas og forseglet i cylindre af rustfrit stål. Vores værk, som kunne lave CO2-fri strøm til mere end 1.000.000 mennesker, ville producere 3 kubikmeter af dette om året[18].
Figur 5: Comanche Peak, Texas. Foto: Google Earth.
Ovenstående er et luftfoto af Comanche Peak-kernekraftværket i Texas. Det har 2 reaktorer på hhv. 1218 megawatt og 1207 megawatt. De to tilsammen kan lave CO2-fri strøm til over halvdelen af Danmarks befolkning. Nederst til højre i billedet ses cylindrene, det brugte brændsel opbevares i. Efter at have produceret CO2-fri strøm til mere end 2.500.000 mennesker i 30 år kan det brugte brændsel, som opbevares i tøropbevaring, stå på et område med målene 30 x 40 meter. Det er ikke engang en halv fodboldbane, og husk så på, at det brugte brændsel stadig kun har brugt 5 % af energien.
Efter genanvendelse af brændslet har vi stadig fissionsprodukterne, vi ikke kan bruge. Hvor lang tid skal de opbevares og hvor? Det egentlige affald skal opbevares 500 år. Vælger vi ikke at genanvende, men deponerer brændslet, der kun er brugt én gang, så indeholder det f.eks. 0,8 % plutonium. Plutonium-239 har en halveringstid på lidt over 24.000 år. Det betyder, at der går 24.000 år, før det er halvt så radioaktivt, som det var til at begynde med.
Her skal vi lige have folkeskolefysikken fundet frem for at forstå, hvorfor det ikke er et problem. Når noget har en lang halveringstid, så betyder det, at det ikke er specielt radioaktivt. Det meste af tiden, så står det der bare, og der sker ikke noget. Når det så endelig udsender stråling, så er Plutonium-239 en alfakilde, og alfastråling kan som tidligere nævnt stoppes af et stykke papir.
Hvor pokker skal vi så opbevare det? I Finland forventes slutdepotet Onkalo at åbne i 2025. Her bliver affaldet opbevaret 450 meter under jorden i grundfjeldet. I geologiske områder som har været stabile i millioner af år.
Den Finske Strålingssikkerhedsmyndighed (STUK)[19] fik i forbindelse med projektet undersøgt, hvad konsekvenserne ved den værst tænkelige ulykke ville være. Hvis der gik hul på beholderne med affald efter 1000 år, og der blev bygget en by oven på stedet.
I et sådant katastrofescenarie ville en person, som valgte at bo det mest forurenede sted og kun spiste mad og drak vand fra lokalområdet, få en øget strålingsmængde på 0.00018 mSv om året. Det svarer til at spise 2 bananer.
Vi ved, hvad vi skal gøre med det radioaktive affald, hvilke beholdere det skal placeres i for at beskytte miljøet, og hvor vi skal opbevare det. Mængden, der skal opbevares, er forsvindende lille, fordi der er så utroligt meget energi i uran. I USA bliver omkring 20 % af elektriciteten produceret ved hjælp af atomkraft. De sidste 60 år har de amerikanske atomkraftværker produceret ca. 70.000 tons brugt brændsel. Det kan lyde af meget, men til sammenligning producerer de amerikanske kulkraftværker den samme mængde på 1 time[20].
Alle industrier producerer affald, selv de grønne teknologier. Vindmøllevinger bliver gravet ned, når møllen har udtjent sin værnepligt. Figur 6 viser, hvordan det ser ud i Wyoming. Det sker også her i Danmark[21]. Solpaneler indeholder cadmium, som ikke har nogen halveringstid. Det er giftigt indtil den dag, jorden ikke eksisterer mere. Vi har brug for samtlige teknologier, som kan reducere vores CO2-udslip, og det er vigtigt at huske på, at der er fordele og ulemper ved alle former for energiproduktion.
Figur 6: Udtjente vindmøllevinger begraves i Wyoming. I Danmark gør vi det ved Randers. Foto: Benjamin Rasmussen for Bloomberg Green.
Hvis vi skal runde spørgsmålet om det radioaktive affald af, så er mængden forsvindende lille. Der bliver taget hånd om det fra start til slut. Industrien betaler selv, det er reguleret ved lov, og affaldet har i den civile kernekrafts historie aldrig forårsaget ulykker.

CO2 udledt ved opførelsen af et atomkraftværk
Et udsagn som: ”al den cement og al den stål, som skal bruges til at bygge sådan et kæmpestort værk, det forurener også med CO2”, er ikke specielt målbart. For at gøre det målbart bliver vi nødt til at stille det nok vigtigste spørgsmål overhovedet, når vi undersøger energiproduktion:
- Sammenlignet med hvad?
Hvis vi ser på hvor mange tusinde tons materiale, der skal bruges for at producere en terrawatt-time, så illustrerer nedenstående figur fra US Department of Energy[22] (oversat til dansk) det ret godt:
Figur 7: Tusinde tons materiale anvendt pr. TWh strøm produceret.
I det store energiregnskab er intet gratis, og alle metoder til at producere strøm bruger ressourcer. Disse kan være beton, aluminium, kobber, stål eller sjældne jordmetaller til vindmøller.
Jævnfør figur 7 skal et kernekraftværk ikke bruge ret meget materiale, når det holdes op imod, hvor meget strøm det producerer. Faktisk 10 gange mindre end hvis vi sammenligner med vindmøller. Jo mindre materiale vi skal bruge, jo mindre skal vi ødelægge af planeten i forsøget på at redde den.
Vi kan også undersøge CO2-aftrykket fra de forskellige energiproduktionsmetoder for hele deres levetid. Fra minedrift, konstruktion, brændstofproduktion, infrastruktur, drift, vedligeholdelse, affaldshåndtering og nedtagning. En sådan vugge-til-grav-analyse foretog det svenske statsejede energiselskab Vattenfall i 2018[23].
I deres energiportfolio er vind, biomasse, hydro, gas, kernekraft, kul og sol. Deres største havvindmølleparker inkluderer Horns Rev 3, Thanet og DanTysk. De største kraftværker er Ringhals og Forsmark, som begge er kernekraftværker, samt Moorburg, som er et kulkraftværk.
Hvad fandt Vattenfall så frem til i deres vugge-til-grav-analyse?
Figur 8: Life Cycle Assessment for Vattenfall’s electricity generation, 2018.
Et kernekraftværk udleder ifølge Vattenfall mindst CO2 over hele dets levetid, som det ses på figur 8. Ovenstående er udtryk for gram CO2 pr. kWh. Det skal også nævnes, at nedtagningsfasen for de fleste energikilder ikke vejer ret tungt på vægtskålen, idet metaller og beton kan genbruges.
I analysen er levetiden for en havvindmølle sat til 20 år. Levetiden for Ringhals 1 og 2 er sat til 50 år, Ringhals 3 og 4 samt Forsmark 1, 2 og 3 er sat til 60 år. Til sammenligning har det amerikanske kernekraftværk Turkey Point fået forlænget sin licens til 2053[24]. Det giver en levetid på 80 år. Jo længere et værk får lov til at operere, og jo længere en vindmølle kan holde, desto lavere bliver CO2-aftrykket.
Hvad analysen ikke nævner noget om, er de forskellige energiproduktionsmetoders aftryk på landskabet, som kan være med til at påvirke dyreliv, planteliv og biodiversitet. Bekymrer vi os om, hvor meget de forskellige energiproduktionsmetoder fylder i landskabet, så er det blevet undersøgt af Brook & Bradshaw[25].
Figur 9: Areal krævet ved produktion af elektricitet.
Ovenstående figur er et udtryk for, hvor stort et areal der kræves (inklusive minedrift) pr. enhed produceret elektricitet. Et kernekraftværk, der kan producere strøm til 4-5 millioner mennesker, kan være på 2 km2. Biomasse ses at have et enormt aftryk på landskabet, som kan påvirke biodiversitet og dyreliv.
Hvis vi skal opsummere ovenstående, så fylder et kernekraftværk aldeles lidt, og det giver plads til naturen og dyrene. Det kræver ikke ret mange ressourcer i forhold til hvor meget elektricitet, det kan producere, og set over hele dets levetid, er CO2-aftrykket utroligt lavt.

Byggetid og pris
At bygge et kernekraftværk kan sammenlignes med andre store projekter som f.eks. Femern-forbindelsen. I debatten bliver tre byggerier i Europa ofte nævnt: Hinkley Point C i England, Flamanville 3 i Frankrig og Olkiluoto i Finland.
Alle tre projekter er løbet ind i massive budgetoverskridelser og forsinkelser. Af reaktordesign er valgt Areva’s European Pressurized Reactor (EPR). Designet er udviklet af franske Framatome og tyske Siemens. At der kan opstå udfordringer ved at sammensmelte et fransk og et tysk designteam, kan vist ikke komme bag på nogen.
Reaktorerne er prototyper, og de første af slagsen i en ny generation. I England er der ikke blevet bygget nye kernekraftværker i 20 år. Det tilsvarende gør sig gældende for de andre projekter. Der har alle steder været en enorm læringskurve i opkvalificeringen af arbejdskraften, opkvalificering af forsyningskæder og i projektledelsen. Der har skullet indhentes godkendelser og licenser, og al begyndelse er svær.
Figur 10: Hinkley Point C i England, verdens dyreste atomkraftværk. Når det står færdigt, vil det kunne producere CO2-fri strøm til omkring 6.000.000 hjem i minimum 60 år. Foto: EDF.
I andre dele af verden bygges der til den halve eller en tredjedel af prisen i Europa. Det går også langt hurtigere. Er det så fordi, de skærer hjørner og slækker på sikkerheden? Det undersøgte Energy Technologies Institute i England i 2018[26].
Det enkle svar er, at de i andre dele af verden er blevet rigtig dygtige til at bygge. Ligesom vi i Europa har været det tidligere f.eks. i Frankrig i 70’erne og 80’erne. Men for at blive det igen, så kræver det læring.
Når den første enhed er blevet bygget, og vi fjerner udgifterne til opkvalificering af arbejdsstyrken, etablering af forsyningskæder, indhentelse af tilladelser, og politikken er faldet på plads, så falder prisen og byggetiden markant. Det er hvad vi ser andre steder i verden, og disse erfaringer kan også overføres til de europæiske projekter.
Figur 11: Installation af bunden på reaktorindeslutningen ved Hinkley Point C, Foto: EDF.

Ved Hinkley Point C bygges to identiske reaktorer, og erfaring fra byggeriet af den første reaktor overføres til den anden reaktor. Installationen af bunden på indeslutningsbygningen på reaktor nummer 2 gik 30 % hurtigere, dvs. byggetiden faldt fra 57 til 39 dage[27].
En stor del af omkostningerne ved konstruktionen af et kernekraftværk er udgifter til lån. Ved Hinkley Point C i England ender udgifter til lånet med at overstige selve prisen for byggeriet. Det har de taget ved lære af i Tjekkiet, som er ved at planlægge en udvidelse af Dukovany-kernekraftværket. Her vil staten finansiere 70 % af lånet til energiselskabet CEZ til en rente på 0 under konstruktionen og en efterfølgende rente på 2 % under drift[28].
Polen, som i dag er dybt afhængige af fossile brændsler, er ligeledes i planlægningsfasen for landets første kernekraftværk. Sideløbende er planen at udbygge vedvarende energikilder[29].
Selvom det ikke går så hurtigt med byggeriet i Finland, så er de i planlægningsfasen for endnu en reaktor. Denne gang en russisk VVER-1200 model på den finske Hanhikivi-halvø[30].
Kernekraftværker er dyre projekter, når vi ser på de indledende kapitalomkostninger. Men igen skal vi stille spørgsmålet: ”sammenlignet med hvad?” Vedvarende energikilder bliver i dag billigere og billigere. Når man sammenligner priser på tværs af metoder til at producere elektricitet på i dag, refereres der ofte til ”levelized cost of energy” (LCOE). LCOE er anvendelig, når man sammenligner traditionelle produktionsmetoder af strøm. Modellen er et udtryk for prisen ”på indersiden af hegnet”. Det forholder sig dog anderledes med de vedvarende energikilder. Det ligger i sol og vinds natur, at produktionen af strøm afhænger af vejret. Det stiller krav til elnettet, og det stiller krav til backup, når vejret ikke arter sig. Det stiller altså krav til det, som er på den anden side af ”hegnet”.
Disse omkostninger indgår ikke i LCOE-beregningen. Når vinden ikke blæser i Danmark, brænder vi kul, biomasse og gas af. For de vedvarende energikilder bør der i stedet anvendes System-LCOE[31], som medregner pris for integration i elnettet. Jo højere en andel af vedvarende energi vi tilsætter elnettet, desto mere stiger prisen.
Et moderne kernekraftværk kan levere CO2-fri strøm uafhængigt af vejret og levere noget af det absolut vigtigste i elnettet, noget der sjældent sættes en pris på, nemlig forsyningssikkerhed. Det kan det i minimum 60 år, i regn og slud, i sol og vind. Vi kan så prøve at sammenligne prisen på sådan et værk med prisen på at bygge en kunstig ø og opstille vindmøller, som skal udskiftes efter 25 år i vores typiske brug-og-smid-væk-samfund.

En grønnere fremtid
Så kære Dan Jørgensen, og kære læser, tak for at have holdt ud så længe. Jeg håber, at jeg har kunnet hjælpe med til at korrigere nogle af de gængse misforståelser omkring kernekraft, der igen og igen bliver præsenteret i debatten. Hvis vi skal have en seriøs diskussion om fremtidens energimix, så skal den foregå på et oplyst grundlag og med den nyeste viden. Vi skal lægge følelserne til side og ikke lukke øjnene, når vi bliver præsenteret for data på et område, som er svært at forstå.
Kernekraft er ikke det første, mange tænker på, når vi taler om energiproduktion med et lavt CO2-aftryk. Hemmeligheden ligger i, at der er så meget energi i uran, at det er svært at forstå, men det kan faktisk udnyttes endnu bedre, end det bliver gjort i den traditionelle letvandsreaktor i dag.
Forestil dig, at vi har en gammeldags 100 W glødepære. Den vil vi gerne lave strøm til. Hvis vi bruger 1 g naturligt uran (0,7 % Uran-235) i en letvandsreaktor, så vil pæren kunne lyse i 182 år. Bruger vi 1 kilo uran af den type, der egentlig bruges i en reaktor (5 % Uran-235), så kan pæren lyse i 1171 år. Bruger vi 1 kilo naturligt uran men denne gang i en russisk BN-800 formeringsreaktor, så vil pæren kunne lyse i 25.700 år. Bruger vi biomasse og træpiller, som vi gør i Danmark, vil 1 kg træ lave strøm til 1,2 dag[32].
Nye reaktortyper er under udvikling, og amerikanske NuScale har som de første i verden fået godkendt et småt, modulært reaktordesign, som er mindre end de store værker, vi kender i dag[33]. Disse kan bruges til langt mere end blot at levere elektroner i stikkontakten. Små avancerede reaktorer kan f.eks. være med til at dekarbonisere industrielle processer ved at producere damp, der er så varm, at det kan udnyttes til at smelte f.eks. aluminium. Varmen kan anvendes til fjernvarme, de kan bruges til at fjerne salt fra havvand, producere brint til tung transport, og små reaktorer er bedre gearet til de udsving i elnettet, som de vedvarende energikilder skaber.
Selv her i Danmark forskes der på området. Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies arbejder på at udvikle fremtidens 4. generations kernekraft i form af reaktorer med smeltet salt.
Vi har brug for alle tilgængelige værktøjer i værktøjskassen i kampen mod de klimaforandringer, der er i sigte. I Danmark blev vi i 1985 enige om, at atomkraft ikke skulle have en plads i dansk energipolitik. Det er nu 35 år siden, og mange millioner tons unødig CO2 er blevet sendt ud i atmosfæren. I dag er kul på vej ud, og i stedet brænder vi enorme skovarealer af i klimaets navn til skade for biodiversitet og dyreliv. Det bliver med fikse regneregler gjort CO2-neutralt. Regneregler og fiks talgymnastik kan bare ikke fjerne partikelforurening. WHO anslår, at der hvert år dør 4.200.000 mennesker grundet udendørs luftforurening[34].
Måske er tiden ved at være moden til at undersøge et alternativ? Jeg foreslår den sikreste måde overhovedet at producere elektricitet på. Den med det mindste aftryk på naturen, et af de laveste CO2-aftryk overhovedet og en affaldsmængde, der blegner i forhold til alt andet.
submitted by JPDueholm to Denmark [link] [comments]


2020.10.05 19:23 CastaB0rtk0nto Åsikter om universitetsupplevelse

Kan börja med att säga jag är inte 100% att detta är rätt sub att dela min åsikt i eller om den ska skyfflas till politik men ger det en chans.
Jag går på ett av Sveriges främsta universitet och har kommit i kontakt med ett problem som jag ärligt talat inte ens förstår att det är möjligt att komma i kontakt med. Vi har omfattande grupparbeten som ska in med reguljära mellanrum där vi är i grupper om 3 personer som ska stå för sagt arbete. Problemet jag mött är att i min grupp kan en av medlemmarna inte kommunicera på flytande svenska, detta i sin tur resulterar i att allt denna person bidrar med i textformat är helt oläsbart och måste alltid omarbetas från grunden av annan person i gruppen.. Hur är det möjligt att personer som dels inte kan akademisk skriven svenska, men överhuvudtaget inte kan kommunicera på ett effektivt sätt glider in på universitet i vårt avlånga land?
Avstår från spydiga kommentarer om rasism då det absolut inte har något med det att göra, det handlar om betygssättning och hur jag som individ påverkas med dubbel arbetsbörda enbart på grund av att sagd person inte kan kommunicera på rätt språk för vald utbildning. Har någon annan samma typ av erfarenheter med det här?
submitted by CastaB0rtk0nto to sweden [link] [comments]


2020.09.17 17:50 SylianRiksdagen Sylian Stenberg (SE) håller tal i Stockholm

Sylian Stenberg, Socialistisk Enhetsfront, håller tal utanför Stockholms stadshus.
Sverige går inför en ny politisk period. Vi ser hur en enad vänster, under Socialistisk Enhetsfront, nu gör sig redo att ta upp kampen för viktiga reformer. Miljöfrågan är viktigare än någonsin, och vi behöver drastiska reformer för att lösa den. Det kapitalistiska systemet bygger på evig tillväxt och profit, det är ytterst osannolikt att vi någonsin kommer kunna lösa miljöfrågan inom det kapitalistiska systemet. Miljörörelsen måste vara antikapitalistisk.
Som Miljöpartiets språkrör var jag en av de i svensk politik som tydligast med att diskutera kopplingen mellan kapitalism och klimatförändringarna. Men vänstern behövde bli starkare, Miljöpartiet ensamt kunde göra mycket, men som en del i någonting större kan vi göra mer. Alla ni som tidigare övervägde att rösta på Miljöpartiet kan nu istället se ett ännu bredare och ännu starkare parti, Socialistisk Enhetsfront.
Socialistisk Enhetsfront kommer att stå upp för de ideal Miljöpartiet har kämpat för, och tillsammans är vi starkare än någonsin. Miljöfrågan är viktigare än någonsin, och vi behöver en samlad vänster som kan bekämpa miljöhotet. Sverige står också inför många andra problem, som växande rasism, ekonomisk utsatthet, och högerns utförsäljningar av gemensam egendom. Miljöpartiet kämpade mot dessa saker, och vi kommer fortsätta att kämpa, med Socialistisk Enhetsfront som vår nya skepnad. Alla som övervägde att rösta på Miljöpartiet, Vänsterpartiet Kommunisterna, eller Socialdemokraterna bör överväga att rösta på Socialistisk Enhetsfront. Vi är dock mer än bara summan av varje enskild del, tillsammans blir vi starkare. Vi är det trovärdiga alternativet, det regeringsdugliga alternativet, och även de av er som inte är socialister har goda skäl att stöda SE.
Vi står inför en ny period av svensk politik, med en stark och enad vänster. Socialistisk Enhetsfront önskar leda svensk politik i en framtidsvänlig riktning. Vi ser hur arbetslösa och sjuka sätts i svåra situationer. Vi ser problemen med integrationen och ämnar lösa dem. Vi ser hur kapitalism är grunden till många av dagens problem, och vi är det parti som tydligast för en antikapitalistisk politik. Miljöpartiets tid som fristående parti är över, vi är nu på väg mot en ny framtid, ledd av Socialistisk Enhetsfront.
Publiken applåderar, och Sylian Stenberg kliver av scenen.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.09.14 17:20 Kalla-mig-Grodan Grodansson håller tal i Kungsträdgården i Stockholm


Grodansson går upp på scenen och på varsin sida står fanbärare som håller varsin svensk fana . En uppklädd Grodansson går upp på scen. Talet sänds på facebook och twitter.
“Kära vänner,
Utvecklingen i Sverige tror jag inte undgått någon. Byråkratin håller ett järngrepp om de demokratiska medlen. Det är omöjligt att fatta beslut när byråkratin fördröjer motioner med månader. Det är ett bisarrt läge och det visar problematiken med en allt för byråkratiserad stat. Det är uppenbarligen så att det krävs reform av denna byråkrati och då kan jag säga er kära vänner att Konservativ samling är beredda att göra vad som krävs för att reformera ett dåligt fungerande system.
Igår kunde vi samtliga läsa om det nya partiet, Socialistisk enhetsfron. Ett namn nära besläktat med det tyska kommunistpartiet i forna östtyskland. Är det en slump tror ni? Nej såklart inte. detta parti är bärande av den vänsterextrema sorten av socialism, varav man motsätter sig kapitalismen som helhet. Förändringen inom de forna Socialdemokraterna är den makaber. Vi ser ännu en gång att den vänsterextrema falangen får genomslag. Man har nu skrotat hela målet med socialdemokratin alltså att enligt dem uppnå en så kallad tredje väg, en blandekonomi. Nu propagerar man för en planekonomi, planekonomi som ALDRIG någonsin i världshistorien visat sig funka. Familjemedlemmar till mig har tvingats fly från förtrycket från socialismen och kommunismen, och jag tänker aldrig acceptera socialismens intåg i Sverige. Socialismen är en ondskans ideologi vars grundtanke må vara fin men i praktiken skapar det misär, tyranni….massvält. Vi måste sätta stopp för denna vänsterextrema rörelse som växer sig stark. Det gör man via en röst på de partier man kan lita på såsom Konservativ samling eller folkpartiet. Extremism kommer inte leda nationen framåt utan endast leda den som ett får mot slakthuset.
Sveriges politik behöver en konservativ ledning, där en blandekonomi med ett starkt inflytande av marknadsekonomi sätts i fokus. Vi behöver en ledning som vill utveckla industrierna inte avveckla dem! Vi behöver en ledning som vill utveckla kärnkraften inte avveckla den! Vi behöver en ledning som vill utveckla marknadsekonomin inte avveckla den.
För att rädda oss undan denna klimatkris måste vi utveckla den i särklass effektivaste metoden för att utvinna fossilfri energi, alltså kärnkraften. För att få ekonomin att växa och hålla svenskarna sysselsatta behöver vi utveckla effektiva sätt för att behålla industrin samtidigt som vi har ett hållbart tankesätt. För att fokusera på att Sverige ska bli om inte det iallafall ett av de rikaste länderna igen så behöver fokusera på marknadsekonomins krafter. Detta gör vi inte met ett vänsterstyre det går ENDAST när borgerligheten styr.
Jag vill nu rikta mig till alla forna Socialdemokrater, om ni känner er obekväma med situationen inom vänstern så sträcker vi ut en hand, om det känns som att de forna Socialdemokratiska partiet svikit sina ideal då finns vi här, för en sund och pragmatisk lösning för framtiden så att hela Sverige får det bättre.”
submitted by Kalla-mig-Grodan to ModellMedia [link] [comments]


2020.09.13 23:49 SylianRiksdagen Pressmeddelande: Socialistisk Enhetsfront lanseras

https://imgur.com/a/LfeEtSv
Statsminister och partiordförande för Socialdemokratiska Arbetarepartiet Karl Götefors tillsammans med partiordförande för Vänsterpartiet Kommunisterna Theodor Läftås och Miljöpartiets språkrör Sylian Stenberg går upp på podiet och vänder sig mot journalisterna. Karl Götefors tar till orda.
"Tack för att ni alla ville dyka upp på denna presskonferens. Detta är stora nyheter vi kommer med idag."
Journalisterna sitter redo med sina datorer och TV kamerorna riktar in sig
"Vi, Socialdemokratiska Arbetarepartiet, Vänsterpartiet Kommunisterna och Miljöpartiet har under eftermiddagen haft en gemensam Enhetskongress, under denna kongressen beslutades att dessa tre partier skall enas. SAP, VPK och MP har genom beslut av partierna och dess medlemmar beslutat enas till partiet Socialistisk Enhetsfront, förkortat SE."
”Jag har fått äran att leda detta nya parti, ett uppdrag jag kommer ta med största nöje och på största allvar. Partiets partiprogram kommer att presenteras inom kort och arbetet för fullständandet av vårt nya parti kommer att påbörjas med en gång. Vi ser fram emot att genomföra den svenska arbetarklassens och folkets vilja i politiken, för en ny värld, en socialistisk och rättvis värld.”
Kamerorna blixtrar medan tiotal händer höjs upp i luften
"Detta anser vi är ett viktigt och positivt steg för den svenska arbetarrörelsen och den socialistiska rörelsen i Sverige, det krävs enighet i den socialistiska rörelsen, både i Sverige och internationellt.
Theodor Läftås fortsätter:
"Kamrater. Det här är en historisk dag för den svenska vänstern. Idag har vi officiellt bildat den socialistiska enhetsfronten. Högern har länge präglats av splittringar och oenighet. Vänstern däremot har inte haft några interna slitningar alls nästan. Idag går den socialistiska enhetsfronten ett steg längre. Vi har nu bildat en enhetsfront där vi tillsammans kan stå emot högern och tillsammans bygga en socialistisk framtid.
Vi vet att vi är starkare tillsammans, och det här partiet är inte ett undantag. Efter en lugn politisk period är vi i SE redo att återigen ta upp facklan och fortsätta arbetet i kammaren och på gatorna. Vi kommer aldrig vika oss ner för högern, och vi kommer alltid slåss för vanliga människor.
Min tid som partiledare har varit extremt rolig och lärande. Jag är tacksam för alla som hjälp mig under min tid i VPK. Nu tar jag ett litet steg tillbaka och har fått förtroendet att bli partisekreterare i SE, ett arbete som jag ser fram emot och kommer ta på mig med glädje.
Kamrater, nu bygger vi en bättre framtid tillsammans."
Sylian Stenberg avslutar:
"Jag har länge förespråkat samarbete inom vänstern, och vi tar nu ett stort kliv mot en starkare och mer enad vänster. Vi ser nu nästa steg för vänsterrörelsen inom svensk politik: Socialistisk Enhetsfront. Tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet Kommunisterna, har samlats för att gemensamt jobba för socialism, för jämlikhet och frihet. Vi är ett brett vänsterparti som samlar människor som har något olika ideologier men som alla önskar en bättre framtid. Eko-socialister, socialdemokrater, Marxist-Leninister och många mer är alla välkomna i Socialistisk Enhetsfront, vi är en samlande kraft. Vi är också ett tydligt alternativ till högern: Även de som inte är ideologiskt vänster kan se hur våra förslag är bättre än högerns förslag, vår politik är bred och hållbar. Vi är det stora miljöpartiet, det stora feministiska partiet, det stora arbetarepartiet.
Miljöpartiet är en del av sammanslagningen, och jag kan garantera att Miljöpartiets inflytande på Socialistisk Enhetsfronts politik är stort. SE kommer föra en grön, feministisk, och socialistisk politik. Vi kommer stå upp för frihet, jämställdhet, jämlikhet. SE kommer fortfarande kämpa för Miljöpartiets viktigaste frågor, som en grön miljöpolitik, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, och basinkomst. Socialistisk Enhetsfront kommer kämpa mot klimatförändringar, fattigdom, utanförskap. Vi kommer motarbeta rasism, sexism, homofobi, transfobi, alla former av orimlig diskriminering och hat. Socialistisk Enhetsfront kämpar för en bättre framtid."
Presskonferensen avslutas och den sprids snabbt i olika former av media. Alla tre lämnar rummet medan kamerorna blixtrar och flera röster hörs med frågor till de andra partimedlemmarna. Vice statsminister Östen Undén kommenterar:
"Detta är en stor dag för den svenska socialistiska rörelsen. Genom att se vad vi har gemensamt och enas kring en politik som är bra för Sverige och som sätter klasskampen i första rummet blir vi starkare. Det är min bestämda uppfattning att genom detta nya parti kommer vi nå nya höjder, och bygga ett bättre samhälle för alla!"
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.09.03 09:27 Tricky-Astronaut Den svenska folkdrogen: Varför pratas det så lite om amfetamin?

Introduktionsbild: https://www.emcdda.europa.eu/sites/default/files/amphetamine-wastewater-map-2020.png
Under de senaste åren har debatten om Sveriges narkotikapolitik dragit igång på allvar. Debattartiklar finns i så gott som samtliga tidningar.
Opinionen har också förändrats, även om den ännu inte verkar ha haft någon påverkan på partiernas politik. Förra året var nästan en tredjedel av befolkningen för en fullskalig legalisering av cannabis, vilket hade varit helt otänkbart bara några år innan dess: https://fof.se/tidning/2019/8/artikel/vad-hander-nar-det-blir-lagligt-att-roka-gras
Men debatten tycks ändå vara snäv. Det är i princip bara legalisering av cannabis och avkriminalisering av alla droger som diskuteras. Det finns dock många fler aspekter, speciellt i en svensk kontext.
Cannabis är den mest populära förbjudna drogen i världen och Sverige är inget undantag. Enligt de flesta uppskattningar har cannabis mer än hälften av marknaden, även i Sverige.
Men den svenska marknaden är unik. Vi har en annan drog som har en relativt hög marknadsandel: amfetamin. Enligt avloppsundersökningar är vi faktiskt världens största amfetaminbrukare.
Förvisso gillar svenska politiker att hänvisa till enkäter där nästan alla anger att de inte använder förbjudna droger, men den fasaden sprack förra året när Sverige började delta i Europas avloppsundersökningar (se bilden i artikeln): https://www.svt.se/nyheteinrikes/mer-amfetamin-i-stockholm-an-i-resten-av-europa
Om politikerna visste att Sverige har världens högsta amfetaminbruk och ville dölja det eller om de faktiskt trodde på enkäterna kommer vi aldrig att veta. Men nu är statistiken offentlig och det finns ingen återvändo.
Av detta skäl startar jag denna diskussion. Vad ska vi egentligen göra med vår världsledande amfetaminmarknad? Amfetamin är en mycket tyngre drog än cannabis, om än inte alls lika tung som heroin. Behöver vi legalisera amfetamin av det skäl att den är för populär och att den därför måste regleras?
För cannabis finns kompromisslösningen att tillåta odling för eget bruk, men det skulle inte riktigt fungera för amfetamin. Däremot kan det finnas drogcentaler som testar de droger som folk har införskaffat på något sätt. Något liknande finns i Nederländerna.
Det finns ytterligare en aspekt i diskussionen. Sveriges narkotikapolitik har länge präglas av repression och nolltolerans medan skademinimerande åtgärder har systematiskt undvikits.
Sverige är ett av få länder som har kriminaliserat själva bruket - det skulle ju sända fel signaler att hjälpa missbrukare - och Sverige är också ett av väldigt få västeuropeiska länder som har vägrat att införa drogkonsumtionsrum: https://www.reddit.com/europe/comments/iexa5m/location_of_drug_consumption_facilities_in_europe/
Allt detta blir väldigt problematiskt när man har en folkdrog som är så tung som amfetamin. Det går absolut att bruka amfetamin oproblematiskt, men riskerna är större än med cannabis och det måste finnas hjälp att få när drogen är så populär.
Så hur ska vi göra med vår folkdrog? Hittills har vi bara hållit för öronen och låtsats som ingenting, men jag tror inte att det fungerar så länge till. Inte minst på grund av den kriminalitet som den svarta marknaden ger upphov till.
submitted by Tricky-Astronaut to svenskpolitik [link] [comments]


2020.08.29 19:42 Buff-Executioner KNARKBOLAGET - kontroversiell men effektiv lösning på Sveriges organiserade brottslighet

Nedan är ett koncept som på riktigt vill lösa Sveriges djupa problem inom organiserad brottslighet - och utvecklades med ett perspektiv att acceptera den verklighet kring drogbehov vi onekligen har i Sverige idag, och sist anpassa oss efter den för att på riktigt lösa den organiserade brottsligheten.
Vad drivs gängkriminalitet av? Sälja droger
Alltså: om gängen inte kan sälja sina droger, så hade de gått under och sakta svälts ihjäl resursmässigt.
Det är naturens gång, och något vi vet är en konsekvens som kommer hända i det scenariot
Då kan vi skapa en problemformulering:
"Hur kan vi använda oss av politik för att göra så att gängen inte kan sälja sina droger till befolkningen i Sverige?"
Ex på lösning - mitt koncept:
Lösningens syfte: det ska inte finnas en endaste anledning att hellre köpa knark från langare, än från staten. Då får gängen inget flöde av pengar. Inga resurser.
En viktig faktor att komma ihåg är att det finns två typer av knarkare. Låt oss undersöka vår målgrupp:
Den destruktiva knarkaren behöver hjälp, och har en sjukdom precis som en alkohlist. Det är oftast en svaghet man föds med. Denna person är inte särskilt svår att övertyga köpa av staten istället för gängen.
Den produktiva knarkaren dock, den målgruppen är absolut störst, men de syns inte. Denna personen kan kontrollera sitt liv och vill fortsätta konsumera droger, och vill inte successivt detoxa sitt beroende, för det finns inte.
Därmed får vi lägga till en tankeställare:
Vi bygger upp två världar:
Resultat: en crapload mängd knark konsumeras av denna svenska målgrupp varje år, och pengarna går de gängkriminella. Detta är världen vi lever i nu.
Resultat: en crapload mängd knark konsumeras av denna svenska målgrupp varje år, och pengarna går till att endast funktionellt driva statens knarkbolag. De kriminella gängen har ingen att sälja sina droger till, då de har sämre kvalité, högre priser och har inget riktigt bolag, utan affärerna är oftast väldigt minst sagt skeva och kan leda till hot, aggressivt kundbemötande och i värsta fall våld mot dig som kund.
Inte speciellt attraktivt. De kanske får jobba lite på sin entreprenörskap. Iaf:
De flesta människor har sunt förnuft, och i slutändan finns det alltså ingen anledning till att köpa knark av gängen, utan allt köps genom staten: från båda knarkar målgrupperna.
Det intressanta är att i båda dessa två världar, konsumeras lika mycket knark (en crapload, vilket är dåligt), men i den ena utvecklas organiserad brottslighet, och i den andra svälts den organiserade brottsligheten bort.
Om det ändå konsumeras lika mycket av något dåligt i båda världar, varför då välja den som har ytterligare sämre påverkan på samhället?
Detta koncept är lite crazy, men lägg en rejäl funderare på den frågeställningen.
Självfallet går staten ut med en stark rekommendation att inte använda droger. De gör detta bara för att svälta ut gängen. Likt hur hela Sverige samarbetade under Corona, borde vi kunna göra det igen, om staten bara satsar på denna jättelika apparat till lösning och definierar vad som pågår.
Droganvändningen kommer heller inte öka, då du som kund måste bevisa att du knarkat sedan tidigare. Knarkbolaget kommer alltså inte skapa fler knarkare, utan bara underhålla de som tyvärr redan finns till en så låg mängd som möjligt som kunden kan godkänna.
Statens tydliga definition blir att de går ut med ett tydligt solidariskt budskap, att de måste få alla att förstå att vi bara kan bekämpa den organiserade brottsligheten, om alla hjälps åt: och det görs på din egna bekostnad.
--> Att man inte köper knark av gäng. Att de beroende med sjukdom tar sig i kragen och söker hjälp. Att de produktiva knarkarna går med på att minska konsumtionen så mycket de kan, säg 30-50%, men att de fortfarande ändå får fortsätta knarka som ett nöje, likt alkoholkonsumtion.
Bara då, kan vi svälta de kriminella gängen. Det finns inget annat sätt. Alla måste hjälps åt, även om det är billigare och du får köpa hos staten. De vill ju helt inte all du ska ska köpa några droger, men staten kan inte förneka situationen verkligen Sverige befinner sig i. Vi måste alltså alla ansträngs oss då, exakt som under Coronakrisen nu.
Iaf: Sen när de kriminella gängen är svaga, rensar vi ut dem ur landet en efter en, tills deras organisation luckrats upp och alla medlemmar splittras. Det borde inte finnas någon anledning att stanna kvar i landet för dessa kriminella, förutom om man en ordentlig koll i spegeln, ger sig själv en käftsmäll och bestämmer sig för att bli en bidragande del till det svenska samhället...
--> annars lär de legit fly landet. De är jagade av polisen, deras gäng finns inte längre, de är själva var och en för sig, har ingen försörjning och lär ha riktigt svårt att få jobb. Detta betyder att vi i mest sannolika fall inte ens behöver deportera de kriminella, de flyr landet av sig själva och drar till ett annat land där inget knarkbolag finns och de kan använda sina kompetenser inom organiserad brottslighet där istället.
Så...
Låt oss säga leka med tanken att "koncept knarkbolaget" drivs igenom i riksdagen!
Man gör upp en plan på ett par år, och bygger sedan upp knarkbolaget, logistik, hur man bokar tid på vårdcentralen, avkriminalisera droger, går med med information att vi alla måste hjälpas åt solidariskt osv...
Headlinen på tidningarna under dessa år:
"Kriminella gängen svälter"
"Knarkbolaget fungerar"
"De produktiva knarkarna har minskat sedan knarkbolaget infördes, och mängden beroende knarkare nådde under april månad rekordlåga nivåer"
4 år senare:
Mängden knark har minskat betydligt, då staten har kunnat få mer inflytande över de produktiva knarkarnas mindset om droger. Sveriges organiserade brottslighet finns knappt längre, då det inte finns något annat gängen kan försörja sig på förutom knark, men:
Vi har en himla stor målgrupp som vill knarka produktivt. Och nu ska knarkbolaget stängas ner.
Hur löser man detta?
Antingen skiter vi helt enkelt i å stänga ner knarkbolaget, om vi ser att droganvändningen går ner.
Men om de beslutas att vi ska tillbaka till det gamla vanliga, sker följande:
All information om kunder som knarkat tidigare blir inlåst, och polisen får inte använda sig av den i form av bevis i utredningar och anmälningar. Knarkbolaget avskaffas, och droger blir illegala igen.
Nu är det otroligt viktigt att vi har hård lagstiftning på brottslighet. Langar du knark, då åker du in ordentligt när du blir busted. Vapenbrott, mord, misshandel osv, höga brott.
Om det är någon som precis kommit till Sverige, blir denne permanent utvisad och hamnar i utländskt fängelse.
Punkt. Det är ingen diskussion.
Detta är super viktigt, eftersom det nu är en enorm efterfråga på att få in knark illegalt i Sverige igen, och den produktiva knarkar-målgruppen vill va sitt helgnöje.
Då måste vi ha skyhöga straff från början, så att en droghandel helt utan våld blir ett måste för de kriminella gängen. De kan inte riskera att använda det, för Sverige har kontroll över samhället nu. Inte dem.
Det är en jävla skillnad.
Gör vi inte så, kommer vi sakta bara infektera Sveriges samhälle igen med organiserad brottslighet - drivet av droger som leder till våld.
För: skulle det vara så, att den organiserade knarkhandel som sker, nu övertas av en kultur som utför den UTAN massa våld mellan gäng:
Helt ärlig talat: jag bryr mig faktiskt inte om folk knarkar och köper illegalt av langare, så länge de gör det produktivt. Problemet uppstår när denna droghandel leder till gängvåld.
I en perfekt värld hade man kunnat trolla med en trollstav, och vips! Så försvinner dessa produktiva knarkares behov av att konsumera knark som alkohol.
Men det funkar inte så. Därför får anpassa sina lösningar till vekligheten
Och det jag bryr mig om: är att jag ska känna mig trygg. Att alla ska känna sig trygga. Så är inte läget idag.
Men enligt koncept knarkbolaget - kan det gå.
Detta är min lösning. Är jag crazy, eller är jag nått på spåren?
Imo - jag ser faktiskt ingen anledning - till varför detta inte skulle funka.
Därför behöver jag feedback från yttre perspektiv, och det var det jag tänkte att jag kunde samla på mig här. Om ni vill hjälpa mig med idéer hade det varit skit kul!
Ha de bra så länge!
/Nisse, 19 bast. (Hållt på lite med entreprenörskap å skit.)
submitted by Buff-Executioner to svenskpolitik [link] [comments]


2020.08.25 20:37 anmilix Jah är här hihi komsi

Berätta för min empress, Hon sa mi man you go Berätta för världen, berätta hur lurade vi blivit Sa hon och Jah börja tala Låt mig säga
I babylon går du alltid ensam Men lita på mig broder, me är där du är Och med frihet i tanke, broderskap i själ Och ganja i vårt sinne, ska vi förklara.
Förklara hur ditt me fungerar, förklara vilka vi är, hur saker faktiskt fungerar, sprida kärlek och Jah är vägen, inte vapen, inte hatet
Men nu blir jag sådär ambivalent, för jag talar inte alltid i me, vi har alla rädslor, drömmar, sorg - inte vet jag men me vet, man spar inte på Jah
Säg herr polisman och medmänniska Ber dig snälla stanna upp och bara tänka Förstör inte mitt liv Jah ber dig snälla Du har makten att förändra
Men kom ihåg var inte alltför lycklig bland andra, det kommer inget bra och Det är deras väg att vandra Bryr mig alltför mycket om min bror För att låta vemod di tysta
Helt sjukt men mi empress fatta noll och ändå hon sa "kör älskling kör", Fattar inte hur jag haft sån tur, Kärlek du inte trodde fanns man
En gudinna bland folket, helt plötsligt blev jag odödlig man För du vet vem man är man vi har upplevt, vi har sett livets sorger och insikt kommer utsikt Medicin som medicin.
vet knappt ut eller in, det bara flödar, går upp och ner men jag tror Jag har en broder någonstans på jorden som känner vad jag känner, vad jag förmedlar, respekterar.. ganjan och Jahs Kärlek på jorden.
Hur ska vi förklara mina vänner, Hur ska vi förklara hur vi verkligen känner Jag ropar till varje man, varje rasta i Sverige Sprid mina vänner, sprid kärlekens budskap Marijuana är folkets frihet
Förklara detaljer, skillnaden på hash och den gröna, för tro mig dom har inte hört, hört sanning, hört Pfizers lögner, hört Sanofi, Aventis och Lily Merck, dom har upptäckt tricket med serotonin och nu vi lyssnar
På dem, av dem som manipulera marknaden, Med politik, gnidenhet och utan sanning i hjärta.
Nej, me lämnar Babylon bakom och med ödmjukhet stiger fram Framför dig min broder, min moder som ännu Inte sett ljuset, sätt dig, vi pratar
Men me har vissa krav, på oss båda som kan låta underligt för både dig och jag Med öppna sinnen, för både din och min resa Låt oss prata, samtala och förstå
Hur vi mår, hur vi känner
Skada inte mitt eller mina för då får vi problem Har lärt mig av misstag att när det kommer till pengar vill ingen längre ta
Ansvar över sin broders själ, hans liv och hans moral
Nåh han var här för att fylla på sin dosa, Vi har alla varit där, torrt i trakten Tro mig min vän, om du me inte säljer Berätta, berätta för alla Berätta om en man som har sett mer än han borde, berätta
För med rätta har vi anledning att säga, Kapitalet, vi är trötta på att välja
Om du kan relatera, informera, kommunicera Ge ganjah och människor tid att reflektera Om me kunde övertala Jah att låta dygnets timmar växa, hade Jag kunnat växa.
Om du hör, hör budskapet här, lyssna till ditt hjärta, ingen sorg ingen ondska
Åh man önskar vi kunde tala mer, nu tar nån annan fanan
Jag önskar para och nojjan, gick att odla bort Men me vet att sitt ner, ride it out. Snart kommer Babylon och knackar på. Bjud polisman på dans och fråga
När? När Sverige ska vi resa oss, ge mer ge oss spirit i själ ge oss ganja tjugofyra noll Jag slänger ut en till herr talman, och Ken Ring, återkom vid flow
För We måste enas, hitta sanning av varan har vi någon som vill ta ordet, ha ordet
Ibland jag tänker toker dom kommer se dig, Men så kommer röken och me dansar med min dam, bjuder in Jah Ja, Jah hör dig.
Säg Mr Koala, du bröder har, låt mig berätta för mina vänner, semianonymt vad me känner. För me har en känsla att du kan relatera, sprid ordet från me så kanske vi får se Ganjah åt folket,
https://www.reddit.com/useanmilix/comments/ifzamm/en_tr%C3%B6tt_man_med_k%C3%A4rlek_i_sitt_hj%C3%A4rta/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf
Är du en av Jah, en av Jah
Ny dag och ny låt, spottar ord om highlife Att andas, att berätta om mig ger Mig Jah inside En annan ganjaman, bara en i mängden
I mig har jag alltid haft ord, oftast för många men broder lyssna, lyssna på musik Musik kommer inombords, Vartefter du ger mor ganja, kärlek hon behöver, vatten, mat och husrum Lovar, lovar att hon ger dig
Glider förbi Farsta, dag in dag ut och längtar längre in men kommer på Vart har me mina vänner, familj och kontakter I VH man, lovar att vi ger dig
All kärlek du är värd, för vit, grön eller brun är inte relevant när bror har svårt med hyran Vi sjunger upp oss på vår färd, till inferno, tså sjung med mig Söderort
Så Herr o fru wisdome, me bjuder upp till dans, vi behöver dina ord, din energi, snälla nu tar vi en chans
Hoppas Random B's hör inne i stan, bjuder in, bjuder upp men missar kliva av Passa på, passa på att må bra
Alla behöver flusha, få in lite näring i kroppen, vi måste tala Att göra såhär för att få ut må inte va kotym Men vad ska en bror göra är ni med haha
Har förlorat en vän, en familjemedlem, Mom du måste hajja, jag måste få tala Du vill inte lyssna, inte höra vad en bror tänker göra
Han tänker inte va tyst, han tänker dela, för om We ska bli bättre lyssna till Jah
Min vän han sa tagga ner, men obekväm han blev, vad ska me säga, talar min sanning och respekterar din men 9 av 12 är me slow
Man vill orka man, du vet vem me är, du har varit här Hela resan, sen me vakna insåg att shit man, du tar beslut på korrupt data
Trust me man, om me kunde hade jag dig besparat lidande men är 8 timmar om dagen, har Spotify, Telenor och tjänster att betala,
A eller D jag ser livet i HD, inga problem man säg till när du är klar, me måste lita på Jah Men sen talar marijuana, om än i fördröjning
För det handlar inte om A, D eller HD, me pratar för mig själv men du vet vad som gäller Vis men inte klok, är vad Babylon säger, Jah har egna vänner
Mina kamrater hur ska vi förklara Murar som rivs, lugnet och rytmen Blir långsam som en ganjaman Saker tar tid, Men det stressar bara dig, jag har egen frid
Så me tänder en, tänder en, tänker på dig.
Min vän, jag vet att schizo inte är bästa promo men vi har en chans att vinna, befria ganja Fucking unique, med ny Intel ska We sprida Jah, kärlek.
Men me skriver, Jah skriver för sitt liv Så nästa gen får tid spendera, på tåg, med familj,med sina systrar och bröder Istället för att tro på lögner
antar Hans Majesty, vad me försöker säga CBD, THC, 80 andra chemicals of nature har inte fel och du Karl XVI Gustaf kan ta del
Kanske är långt tåg av tanke, men sen Empress kom börjar saker att klarna Dom hustlar oss, ger Us alkohol, prozac, benzo tills di är inmurad, sovande folket nu tar We skammen tillbaka
Herr domare, är det här meta nog? Är det här något du vill höra? Från mig, från doktorer skickar dom varma gratulationer, du läser, lyssnar, börjar höra, vad vetenskapen hos folket kan göra
Med ont i nacke och stress ber jag
Light up, Du behöver mer, förtjänar mer Och vill va tydlig, talar inte om ganja
Kul tanke, dina tankar är derivat av andra Slås inte ner min vän, vi har alla vandrat Att någon så ödmjuk är så högljudd Är något du förstår med mer...
Japp så om du min bror vill söka upp mig kör, Hitta mig på Wickr genom min vän gode vän pansartroll för han har mer att lära
JU HÖGRE MAN ÄR DESTO FORTARE RÖKER MAN - PÅ ETT BRA SÄTT!
HAHAHHAGHGAGGGCAGA HOLY SHIT I FEEL LIKE I SPEAK GANJA ALL OF A SUDDEN. REALLY GOTTA GO INSIDE THOUGH.
Wow. Gick lite fort där mina vänner. Insane strain, what, insane in the brain
Men ärligt, me bockar o bugar bakåt till rasta och säger Hej du nye man, hemligheten är GANJA! Men slänger ut en till dig som ännu inte är här, ta det lugnt man. Stressa inte. Hemligheten är att det är så enkelt att odla. Men du förstår va? Du måste vara diskret idiot. Fler? Reddit man. 3. lär yngre generationer 4. Hemligheten är att alla förstår vad de upplevt 6. Du måste skydda dig man
Hemligheten, hemligheten är att Babylon vill hålla ganja tillbaka för att hålla folket nere när marijuana befriar och lindrar, okay tillbaka
Hemligheten Jah få ut den! Få ut den! fortsätt, live o världen behöver veta, åh nej emp helvete snälla min empress jag är en god man
Barn empress, lets have kids, we är redo jag vill odla din ganja happiness med dig
ÖDMJUKHET! Har du inget att säga rök en spliff och förstå mer. Mer realizations. Med ganja kommer du närmre gud haha relax man Mormor Farmor Och nu
Kom ihåg = oavsett var i världen du är, sprid ordet, du är en rastaman ta tråden och tack för att du lyssna
submitted by anmilix to u/anmilix [link] [comments]


2020.08.25 00:18 anmilix En trött man med kärlek i sitt hjärta

Berätta för min empress, Hon sa mi man you go Berätta för världen, berätta hur lurade vi blivit Sa hon och Jah börja tala Låt mig säga
I babylon går du alltid ensam Men lita på mig broder, me är där du är Och med frihet i tanke, broderskap i själ Och ganja i vårt sinne, ska vi förklara.
Förklara hur ditt me fungerar, förklara vilka vi är, hur saker faktiskt fungerar, sprida kärlek och Jah är vägen, inte vapen, inte hatet
Men nu blir jag sådär ambival, för jag talar inte alltid i me, vi har alla rädslor, drömmar, sorg - inte vet jag men me vet, man spar inte på Jah
Säg herr polisman och medmänniska Ber dig snälla stanna upp och bara tänka Förstör inte mitt liv Jah ber dig snälla Du har makten att förändra
Men kom ihåg var inte alltför lycklig bland andra, det kommer inget bra och Det är deras väg att vandra Bryr mig alltför mycket om min bror För att låta demm dig tysta
Helt sjukt men min empress fatta noll och ändå hon sa "kör älskling kör", Fattar inte hur jag haft sån tur, Kärlek du inte trodde fanns man
En gudinna bland folket, helt plötsligt blev jag odödlig man För du vet vem man är man vi har upplevt, vi har sett livets sorger och kommit till insikt Medicin som medicin.
Ibland vet jag knappt ut eller in, det bara flödar, går upp och ner men jag tror Jag har en broder någonstans på jorden som känner vad jag känner, vad jag förmedlar, respekterar.. ganjan och Jahs Kärlek på jorden.
Hur ska vi förklara mina vänner, Hur ska vi förklara hur vi verkligen känner Jag ropar till varje man, varje rasta i Sverige Sprid mina vänner, sprid kärlekens budskap Marijuana är folkets frihet
Förklara detaljer, skillnaden på hash och den gröna, för tro mig dom har inte hört, hört sanning, hört Pfizers lögner, hört Sanofi, Aventis och Lily Merck, tack vare någon av dem visste jag säkert vem
Av dem, av dem som manipulera marknaden, Med politik, gnidenhet och ingen sanning i hjärtat.
Nej, me lämnar Babylon bakom och med ödmjukhet stiger fram Framför dig min broder, min moder som ännu Inte sett ljuset, sätt dig, vi pratar
Men me har vissa krav, på oss båda som kan låta underligt för både dig och jag Med öppna sinnen, för både din och min resa Låt oss prata, samtala och förstå
Hur vi mår, hur vi känner, me må låta mer relaxed än du tycker är skäligt men allt me vill är att vi ska fredliga, hyfsade
Men tro mig min vän, skada inte de mitt eller mina för då får vi problem Har lärt mig av misstag att när det kommer till pengar vill ingen längre ta
Ansvar över sin broders själ, hans liv och hans hyra.
Nåh han var här för att fylla på sin dosa, Vi har alla varit där, torrt i trakten Tro mig min vän, om du me inte säljer Berätta, berätta för alla Berätta om en man som har sett mer än han borde, berätta
För med rätta har vi anledning att säga, Kapitalet, vi är trötta på att välja
Om du kan relatera, informera, kommunicera Ge ganjah och människor tid att reflektera
Där sitter me i soffan och garvar som fan, får ny insikt 1. Rök mer, not IF tonight == tonight, 2 Om me kunde övertala Jah att låta dygnets timmar växa, hade Jag kunnat växa.
Om du hör, hör budskapet här, lyssna till ditt hjärta, ingen sorg ingen ondska Sprid rätt budskap för Du
Åh man önskar vi kunde tala mer, nu tar nån annan fanan
submitted by anmilix to u/anmilix [link] [comments]


2020.08.20 21:44 WheelBarrowBolts Hjälp med idéer till gymnasiearbetet?

Har total torka på idéer om vad vad jag ska skriva mitt gymnasiearbete om. Går en sam-linje med inriktning på global politik. Har tänkt på att skriva något om Kina och tiktok eller liknande men har inte riktigt hittat en frågeställning som är stark nog.
Har intressen för det mesta inom de samhällsorienterande ämnena men även för musik, juridik, sport mm...
Är tacksam för vad ni än kan komma med för tips
Tack på förhand!
submitted by WheelBarrowBolts to sweden [link] [comments]


2020.08.17 18:54 kazarnowicz Vad är framtidens PV, WC, TV? [Seriös]

Jag hörde en föreläsning en gång där personen sammanfattade den framgångsrika satsningen på folkhemmet med filosofin att "alla skulle ha en (Volvo) PV, WC (dvs avlopp och rinnande vatten), och TV". Jag vet om det var uttalat så, men jag tänker att det är en fantastisk sammanfattning av det som hände: vi bygge gemensam infrastruktur som sedan gav upphov till en marknad för offentliga och privata aktörer.
Jag är så trött på den politiska debatten. Jag vägrar tro att de människor jag växte upp med har fått så skilda värderingar, det handlar bara om att vi uppfattar nuvarande läge på helt olika sätt och alla vet vi att vi har rätt. Jag vill inte prata om höger eller vänster, rätt eller fel, jag vill inte älta vem som har slagit vem med järnrör och vem som kissade i Tobleronen. Vi kan konstatera en sak: vi är här. Vi har mer gemensamt än vi har olika. Jag tror i grund och botten att det är samma sak, men vi kan inte uttrycka det. Vi har tyvärr inga ledare i Sverige, vi har bara politiker, och den fjärde statsmakten håller bara snäppet högre nivå. Jag vill prata om mer än hur mycket jag får kvar i plånboken efter nästa val. Jag vill prata om det träd vi planterar ihop, ett som jag kanske kommer att få se om jag har tur att leva i 40 år till.
Jag kan omöjligt se att visionen för Folkhemmet 2.0 handlar om prylar. Kanske om det handlar om en hushållsrobot som gör allt det där tråkiga (och då menar jag allt - och det här skulle främst frigöra all den tid man lägger på hushållssysslorna). Vad saknar ett genomsnittligt hushåll i Sverige idag? Jag kan inte komma på en enda pryl som skulle höja livskvaliteten lika mycket som att få tillgång till rinnande vatten, eller möjligheten att skaffa en bil som ökar din frihet. Inte ens TV är längre relevant, på den tiden handlade det ju lika mycket om att skapa innehåll (SVT och SR) och infrastruktur för att sända det. Det är lite poäng i att äga en TV om det inte går några program.
Kanske handlar det om infrastruktur, men även denna tjänsteifieras nu. Tid, tänker jag att vi alla behöver. Kanske handlar Folkhemmet 2.0 om livskvalitet: fyradagarsveckor med sextimmarsdagar? Rätt till en andra omgång högskolestudier vid 40 (med typ Utbildningskassan), för att ha möjlighet att byta karriär eller fördjupa sin kunskap?
Jag vet inte, vad säger du?
submitted by kazarnowicz to sweden [link] [comments]


2020.08.11 10:31 attfinnasanningen Kristendom – den mest missförstådda religionen

Har inte varit kristen i hela mitt liv utan det är ett intresse som har kommit under de senaste åren i mitt liv. Hade tills jag blev 40 år en väldigt negativ syn på kristna och kristna, något som jag har helt ändrat min inställning till. Efter att jag blivit intresserad av religion till en början mer de hedniska och senare även av kristendomen så har jag också insett hur lite vi förstår oss på religion framför allt kristendom. Många idag har en väldigt dålig kunskap om vad olika religioner och även äldre mytologier står för. Något som jag skulle vilja hävda, har idag förvandlats till ett hot emot vårt sätt att leva, vår frihet, vår demokrati, vår ekonomiska ställning, yttrandefrihet. För den gör att folk blir lätt förledda och skulle vilja kalla de för indoktrinerade när de tror på de lögner som dagens media och skolor och andra förmedlar. Det som man propagerar idag är new age, och allt annat icke kristet och man får folk att tro att de gör rätt och är goda. Men sanningen är att detta är mycket synisk agenda. Som istället kommer att leda till ett enormt lidande, ett lidande som vi idag börjar se tecken på.
Faktiskt så är det så att kristendom är den religion som är mest missförstådd och förföljd runt om i världen. Kristendomen är missförstod både av många troende och även av icke troende oavsett om de är av en annan religion eller ateister. Kristna möter en ökande förföljelse runt om i världen, även i de kristna länderna. Idag så förföljs de kristna utan att medier och politiker bryr sig så mycket utan detta är en förföljelse.
Många ser religion som något vidskepliga, okunniga och naiva läser om, en uppfattning som är så otroligt fel. Sanningen så är det att oavsett om man är troende eller icke troende så följer man en religion utan att veta om det.
Sedan hänger man upp sig på och tror att man naivt följer en bok som är två tusen år gammal, tror man det så visar man att man inte förstår vad bibeln handlar om. Utan det handlar om DIG och ditt väl, något som få förstår att bibeln handlar om att skydda OSS från de som orsakar allt lidande i denna värld. De tär inte gud som orsakar lidandet utan det är vi och de som följer satan som orsakar det. Lever vi utan en gud så kommer satan att ta över med allt lidande denne varelse kan skapa. Vänder vi oss ifrån gud så kommer gud att lämna oss också. Men det är något som vi kan vända på, genom att återvända till gud. Sanningen är att vi inte kommer att klara oss utan gud och vi kommer få ett bra liv. Ett exempel se hur vi i den kristna världen har det, sedan titta på den islamska som har diktaturer och auktoritärt samhälle.
Det jag har under senare åren insett är att kristendomen egentligen är annorlunda än den som ofta kyrkor praktiserar. Som kristen så behöver man inte vara med i en kyrka utan man kan om man faktiskt praktisera sin tro själv om man inte hittar en kyrka som praktiserar den riktiga kristendom och det händer ofta i de större kyrkorna. Inte heller som många frikyrkor som har faktiskt kört fel ett exempel är om någon blir sjuk i cancer eller någon annan sjukdom så ska man inte söka sjukvård och låta som man tror gud bestämma! Detta är helt fel och faktiskt väldigt antikristet. Eller hålla en undan ifrån nära och kära som en del frikyrkor och kulter gör.
Idag har svenskakyrkan har abdikerat från sitt ansvar att skydda svenska folket mot dessa ondskan som finns samt vägleda folk till sanningen och inte se det som ett vanligt jobb. Det känns jobbigt att se hur folk så lätt luras och låter sig bedras, att så få ifrågasätter saker och ting.
Problemet med kristna och är att de ofta läser bibeln utan att förstå dess budskap, något som jag märkt också inträffa när ateister och även personer som tror på en annan religion läser bibeln. De läser bibeln som vilken annan bok som helst och tror att det är allt. Bibeln har ett djupare budskap som inte är så lätt att förstå och sätta sig in i.
Istället ska man se bibeln tillsammans med församlingen som en vägledning och hjälp som kristen ett stöd och trygghet under gud. För som det står i bibeln så ska kyrkans medlemmar fungera som en kropp där varje medlem har en uppgift, så att alla känner sig delaktiga. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse, samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen- Sedan så ska församlingen också lyssna på de som förstår bibeln och som kan förmedla dess sanna budskap, det som en majoritet inte förstår eller tar till sig eller för den skulle ens söker. Samt framför allt säga vad man ska göra för att få räddning och uppmuntra medlemmar att komma till gud genom att be om förlåtelse för sina synder och dopet. Faktiskt så är alla som lever på denna jord säg 5 minuter ifrån himmelriket om ens det. Det behövs så lite, trotts det är det så få som går hela vägen.
Själv så är jag med i Svenska kyrkan men enbart för att jag hoppas att den ska återgå till att predika kristendom och inte dagens new age kristendom samt att jag vill se kyrkorna bevarade samt att de inte säljs till andra framför allt inte görs om till moskéer. Islam är en i högsta grad en anti kristlig religion som förnekar att Jesus dog på korset. Vilket är att förneka orsaken till Jesus kom till jorden.
Bibeln är inte nyckeln till himlen/paradiset som många tror eller bara säga att man tror på gud. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder, hjälper och varnar dig. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
En sak som är det absolut viktigaste i livet är att ha Jesus i sitt liv. Att man har den heliga anden i sitt liv eller nyckeln till himlen.
Mattheus 7:21 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mattheus 7:22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 23Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'
Mattheus 7:23 Problemet är att folk inte ser eller har kunskap på vad man ska undvika och hur man kan försvara sig mot denna religion. Varför man måste skydda sig och varför den är så skadlig för mänskligheten.
Så mitt råd är att man inte ska följa andra utan söka sanningen och inte låsa in sig och lyssna på vad andra säger utan söka den själv. Sök i bön och be gud om förlåtelse för vi har alla gjort onda saker mot andra. Stöld utan att man tänker på det eller betraktar et som stöld, pratat illa om någon, sårat någon. Men framför allt inte haft gud i sitt liv. Sök för din egen skull det finns ett liv efter detta, det finns en värld vi inte ser. Du kommer inte att ångra dig, jag lovar, det är det finaste som har hänt mig.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.07.30 09:38 Gurktwerk Modellbladet #56

Modellbladet

2020-07-30, Nr. 56

MOOP

Med en analys av Edvard Blum
Antalet partier aktiva i modellsvensk politik har minskat kraftigt under den senaste veckan. NP, som tidigare under mandatperioden bröt sig ut ur KS, har gått ihop med de samma igen. Mer chockerande är kanske att KD, som till och med bröt sig ut innan valet och tog ett mandat på egen hand, nu också valt att slå sig samman med KS. Detta kommer givetvis påverka fördelningen i opinionen, men blockgränserna (om några sådana nu existerar), ligger troligen stabilt. Låt oss ta en titt på hur det faktiskt ser ut.
https://preview.redd.it/xa5kltdi5yd51.png?width=630&format=png&auto=webp&s=8ec853a7588204fb71f3bc264e4a3a0efe4d8493
Hade det varit val idag hade rösterna fördelats som följer (jämfört med förra MOOP:en):
APND: 7,1% (-0,4)
F!: 7,2% (+1,3)
FP: 20,3% (-1,1)
KS: 17,0% (-0,2 jämfört med KS+KD+NP, +7,8 jämfört med endast KS)
MP: 6,4% (+2,1)
SAP: 33,3% (-2,6)
VPK: 8,8% (+0,9)

Om vi först tar och tittar på APND:s resultat ser vi att de har gått och blivit landets näst minsta efter MP. Detta kommer sig dels av att två mindre partier har upplösts, men också av att F! har gått om APND i opinionen. 7% är dock fortfarande en väldigt stark siffra för ett parti som APND. Faktorer som publiceringen av Socialdemokraternas Smålandsutredning har troligen både skadat och stärkt partiets ställning. Skadat dem för att SAP tydligt markerat att Småländsk självständighet inte är ett praktiskt alternativ. Att själva självständighetsfrågan får tid i rampljuset gör nog också att partiet tappar stöd bland andra grupper än den separatistiska kärnan. Men utredningen har nog också stärkt partiet något, då APND faktiskt har fått en hel del uppmärksamhet tack vare SAP:s utredning och den efterföljande debatten.
Går vi sedan vidare och tittar på F! kan vi inte göra annat än att det är ett parti som fortsätter växa starkt. Stödet är som starkast i landets städer, vilket är föga förvånande, men nu är ökningen märkbar även i landets mindre städer.
Folkpartiet har fått en ny partiledare, Bo Strömberg, och är redo att få revansch i både opinion och regeringsförhandlingarna. Att partiet backar något just nu är inte på något sätt en vägvisare för hur saker och ting kommer se ut framöver, utan vi får invänta att Bo kommer tillrätta i sina nya kläder innan framtiden kan spås med någon större säkerhet. Att den nya partiledaren tar över ett parti i kaos är att ta i, för de har fortfarande stöd från var femte svensk.
KS får sig ett massivt uppsving i opinionen denna veckan då de till synes har lyckats med två sammanslagningar och fått med sig nästan all opinion från dessa två partier. Även partiets mandat har ökat kraftigt; en konsekvens av att bland annat före detta moderater har gått över till KS istället för FP.
Miljöpartiet fortsätter också växa kraftigt. Att de är med i det någorlunda enade vänsterblocket ryktas det om, men som politisk kommentator väntar jag ivrigt på några tydliga indikationer om hur partiet kommer positionera sig och samarbeta med andra partier. Det kommer spela stor roll för vilket inflytande partiet kan komma att ha framöver.
Med så många vänsterpartier som tycker fram är det kanske inte så förvånande att SAP, det stora samlingspartiet för frihetliga socialister, backar. De är fortfarande det största partiet och ligger nu i linje med det senaste valresultatet, så ingen katastrof direkt.
Till sist kan vi konstatera att VPK bryter sin nedåtgående trend och hämtar hem nästan en procentenhet jämfört med förra MOOP:en. Detta kommer sig, enligt vissa väljare jag har pratat med, av att partiet har synts till i media och gjort sin röst hörd i flera hjärtefrågor. Hade de även intagit en aktiv roll i kammaren hade de kunnat nå ännu längre.

Hade det varit val idag hade mandatfördelningen sett ut som följer (jämfört med förra MOOP:en):
APND: 1 (+0)
F!: 1 (+0)
FP: 4 (+0)
KS: 2 (+0 jämfört med KS+KD+NP, +1 jämfört med KS)
MP: 1 (+0)
SAP: 7 (+0)
VPK: 2 (+0)
Socialdemokraternas sjunde, VPK:s andra och Folkpartiets fjärde mandat är de som är närmast att gås miste om. F!, APND, KS och Miljöpartiet är de partier som är närmast att ta ytterligare mandat.

Och till sist har vi här ett antal intressanta valdistrikt och valkretsar:
Västerbotten, SAP:s starkaste fäste och det enda valdistriktet där SAP får över 40% i denna MOOP.
Malmö, staden där F! har kampanjat som mest och har högst siffror.
Östra Sverige, en av de intressantaste valkretsarna enligt mig. APND är starka i Småland, men räknas hela valkretsen med hamnar de först på fjärde plats.
Kronobergs län, ett exempel på hur opinionen ser ut i Småland. APND ligger strax efter SAP i opinionen. VPK har det tufft pga mycket motstånd från vänster.
Jönköpings län, ett av de mest spännande valdistrikten. Här är APND starka, SAP som svagast och KS har nyligen blivit väldigt starka som en följd av sammanslagningen med KD. Att tre partier har en sådan jämn ställning är sällsynt.
Samtliga valkretsar
Samtliga valdistrikt
submitted by Gurktwerk to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.27 23:23 theoddleftist VPK håller presskonferens om regeringen och skuggregeringen

Theodor Läftås och Karl Lappén kliver upp på podiet och vänder sig mot kamerorna.

Läftås inleder
Godkväll allesammans, efter högerns beslut att ställa sig i skuggregering vill jag samla er här till en presskonferens. Jag lämnar nu över till min kamrat.

Karl Lappén tar över
God afton kamrater. Högerns beslut att bilda skuggregering är ytterst ledsamt. I valet fick högern 48% av rösterna men 52% av mandaten. Det gjorde att en vänsterregering kunde tillträda, men har inte en majoritet i kammaren. Efter interna stridigheter har nu högern återigen lyckats ena sig och har nu, som tidigare sagt, bildat en skuggregering. Det gör att högern nu har en majoritet i kammaren och kan få igenom sina förslag och då också stoppa alla regeringens förslag. Högern la fram en misstroendeförklaring, men efter hot om extra val drog de tillbaka den och den ryggradslösa högern valde istället att istället sätta sig bekvämt i skuggregering. Vi är inte rädda för extra val. Låt tjafset i kammaren lösas av väljarna istället, ge dem makten att åter lösa detta.

Läftås fortsätter
Tack kamrat. Vi kommer noga att följa utvecklingen i kammaren. Om regeringen inte kan driva någon politik och skuggregeringen istället styr politiken kommer vi som största samarbetsparti till regeringen be de att kalla till extra val. Högern sitter på på en minoritet av väljarna, det är inte en demokratisk regering. Om det här går för långt, ska ordet gå tillbaka till väljarna. Kommer då statsministern inte lyssna på oss, kommer vi inte tveka att som sista utväg fälla regeringen. Tack.

Karl och Theodor går av scenen till ljudet av kameror som smattrar.
submitted by theoddleftist to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.27 18:57 wigforss1337 Regeringen presenterar Smålandsutredningen

Östen Undén går ut till podiet, tar en klunk vatten och börjar prata, allt med kamerorna smattrar
"Trots att det just är en rätt turbulent tid i svensk politik fortsätter vi arbeta med oförminskad takt. Idag kan jag å regeringens vägnar presentera regeringens utredning i frågan om Smålands självständighet. Jag vill tacka alla medarbetare på Regeringskansliet för ett gott arbete, och tacka för allmänhetens tålamod. Med de orden lämnar jag härmed ut rapporten " Om Småland som självständig nation" till allmänheten. Vi återkommer kring frågan om folkomröstnomg vid ett senare tillfälle. Tack för mig!"
Undén lämnar rummet med sitt följe, och lämnar larmet av de frågvissa journalisterna
Utredningen: https://docdro.id/X0iS5OM
submitted by wigforss1337 to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.27 18:47 theoddleftist Theodor Läftås kampanjdag i Östersund.

Hej Östersund!

Sverige står för ännu en omvälvande politisk tid. Högern har återigen samlat sig i form av KS och FP. Högerkonservativa och ”mitten”liberaler går återigen ihop. Vi ser nu att de som kallar sig mitten återigen samarbetar med högern för att underminera demokratin istället för att samarbeta med vänstern om progressiva reformer. Högern med nu KS i spetsen hotar med att MTF regeringen, och regeringen slår nu tillbaka med hot om extra val. Om nu högern fortsätter med planen att fälla regeringen eller inte, är oklart. Det är självklart att den ryggradslösa högern inte vill möta väljarna igen. I valet fick högern endast 48% av rösterna, men en majoritet av mandaten. Högern, har allt att förlora. De sitter på stulen makt. I senaste mätningen har vänstern 62%. I ett eventuellt extra val kommer vi att segra kamrater. Vänsterpartiet Kommunisterna är INTE rädda för extra val. Tillsammans tar vi tillbaka makten! Framåt tillsammans kamrater. Högern kommer göra allt i sin makt för att förhindra ett extra val.

Jag har nyss fått information om att KS och FP har utropat en skuggkabinett. Kamrater, det är sannerligen besynnerliga tider vi lever i. Det politiska läget är till och med för mig som partiledare högst oklart. I nuläget verkar det inte som att högern kommer fälla regeringen, utan kommer agera som skuggregering. Jag vill först och främst vädja till KS och FP att informera väljarna om vad som egentligen gäller. Väljarna har rätt att veta vad som pågår i kammaren. Högerns skuggregering har ingen demokratiskt rätt att existera. I valet röstade en majoritet av väljarna vänster, låt då mandaten spegla det! Jag vädjar nu till dig, Statsminister Götefors. Utlys extra val! Svenska folket ska få den politik de röstade på! Låt nu väljarna säga sitt efter det svek mot väljarna som skett de senaste veckorna.

Vill ni ha ett ansvarstagande, handlingskraftigt och ärligt alternativ, rösta då på Vänsterpartiet Kommunisterna.

Theodor Läftås kliver av scenen på Stortorget och beger sig mot Vänsterpartiet Kommunisternas partilokal i Östersund för att delta i en frågestund och ett panelsamtal med VPKs och KUs repsektive distriktsordföranden.

Läftås tar plats vid podiumet medans publiken tar plats. Läftås gör sig redo för att ta emot första frågan.

Vänsterpartiet Kommunisterna backade extremt mycket i det senaste valet, vad beror det på och hur ska ni göra för att motbygga att det händer igen?
Vi tar en fråga i taget. Det berodde på inaktivitet och misslyckande att nå väljare som pågått under hela förra mandatperioden. VI började den på topp men vi talade i mätningarna under hela mandatperioden. Vår analys av det hela är att vi inte var tillräckligt tydliga med hur vi ville förnya partiet i och med att vi bytte namn och ideologi. Det bytet borde gjorts tydligare, med ett nytt partiprogram och en konkret förändring. Hur vi ska göra för att det inte händer nästa val? Jo till och börja med måste vi få fart på aktiviteten och ha en konstant närvaro och central roll i politiken. Då tror jag att väljarna kan se oss som det bästa och mest pålitliga partiet, vilket vi är.

Vad är din drömregering?
Som är realistisk eller orealistisk? Realistiskt vore ju det bästa en SAP-VPK majoritetsregering, där vi har de ministerposter vi vill ha. Men den absoluta drömregeringen vore ju en ren VPK regering, men hur realistiskt det vore är en bra fråga.

Vad tycker du om statsminister Götefors?
Götefors är otroligt kompetent och ideologiskt stark. Han är för att vara sosse radikal, och jag tror att vi bara har sett början på sossarnas färd mot vänster.

Det var allt jag hann med idag. Tack alla som har kommit och lyssnat och ställt frågor. Om jag inte hann svara på just din fråga är det bara att skicka ett mail till mig så ska jag göra mitt bästa för att svara. Tack!
submitted by theoddleftist to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.27 00:53 R_Chelsea Oscar Lundgren (KS) håller tal i Värnamo

Hej alla underbara Värnamobor!
Det är så roligt att se så många personer som har samlats här idag för att lyssna på vad Konservativ Samling har att säga, speciellt när det är så många unga i publiken. Som ni nog alla vet så har jag lämnat över mitt mandat till min partikollega Siggus Magna Regius och börjat arbeta som generalsekreterare för Konservativ Samling. Det innebär att jag kommer till viss del sköta det organisatoriska arbetet med partiledningen men också se till att Konservativ Samling är förberedda inför alla möjliga scenarios. Jag kommer självklart åka runt i Jönköpings län för att kampanja och träffa väljare.
Men nog om mig, jag är här för att prata om äldreomsorgen och hur viktigt det är att ha en stark äldreomsorg. Allt vi ser runt omkring oss, byggnader, parker, statyer och infrastruktur har våra äldre byggt. Det är våra äldre som har med sina egna händer och arbetsmoral byggt det här landet, vår välfärd, infrastruktur och vårt välstånd. De som har byggt vårt land starkt ska vid livets åldrande dagar bemötas med respekt och medmänsklighet. Vi ser redan idag hur pensionärer på äldreboenden knappt blir omhändertagna, maten kommer inte i tid, de får leva med sin gamla underkläder och ibland kan vårdpersonalen inte svenska. Det system som finns idag är ett stort hån mot våra äldre och det måste ske en förändring.
Konservativ Samling vill se en rejäl satsning på äldreomsorgen, både när det kommer till utbyggnaden av antal platser men också kvalitén på äldreboenden. Äldreomsorgen må vara en kommunal fråga men staten kan också dra sitt strå i stacken. Vi vill införa en äldreboendemiljard för att hjälpa kommunerna att bygga bort platsbristen. Som jag nämnde tidigare vill vi också stärka kvalitén och miljön på befintliga äldreboendeplatser. Därför vill vi i KS se ett nationellt krav på kvalité när det kommer till våra äldreboenden runt om i landet. Det nationella kravet ska innehålla tydliga krav på hur miljö, trivsel och skötsel samt ska det också finnas tydliga uppföljningsbara mål. Dessa är stora reformer och därför vill jag betona vikten att vi måste snabbt samla ett brett stöd. Våra äldre förtjänar bättre och de kan inte sitta kvar och vänta längre. Sverige förtjänar en regering som tar ansvar för våra äldre och som har en tydlig plan för äldreomsorgen.
Efter talet går Oscar Lundgren fram till ett äldre par för att diskutera politikers ansvar gällande äldreomsorgen och hur vi bemöter våra äldre.
submitted by R_Chelsea to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.26 19:49 Ugion M043 - Om att stoppa skendemokratin

M043 - Om att stoppa skendemokratin

Motionen finns att läsa här.

Förslag till iksdagsbeslut

Iksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om
  1. att varje medborgare skall ha rätten att ställa upp som självständig kandidat i val till kommunfullmäktige
  2. att varje medborgare skall ha rätten att ställa upp som självständig kandidat i val till regionfullmäktige
  3. att varje medborgare skall ha rätten att ställa upp som självständig kandidat i val till riksdagen
  4. att varje medborgare skall ha rätten att ställa upp som självständig kandidat i val till Europaparlamentet

Motivering

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är attde allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tyckatill om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. Detta är hur riksdagendefinierar demokrati. Hur kan vi säga oss stötta demokratin när makten inte ligger hos folket.Demokratin är idag toppstyrd av karriärspolitiker och detta är uppenbarligen någontingsom skapar splittring mellan folket och politikerna. Politikerföraktet är utbrett och det ärrimligt när det är samma pick och pack som styr landet. Folket känner idag att skillnadenmellan Sossar och folkpartister är ytterst liten. Det är samma skrot anser jag med flera. Vimåste ge folket den makten de bör ha rätt till i ett demokratiskt land som Sverige ändå är.Alla medborgare bör och skall ha rätten att ställa upp i val för att försäkra oss om att degrundläggande demokratiska fri och rättigheter respekteras. Tiden för korrupta politiker ikostym är slut och det är dags att ge folket makten. Att man då endast kan få ställa upp i valom man representerar ett parti känns ju oerhört skumt när vi redan nu har 3 självständigaledamöter i kammaren. Vi måste respektera folkets vilja och om folket inte skulle viljaha toppstyrda partier vid rodret måste det respekteras. Jag som själv representerar osssjälvständiga eller så kallade vildar här i parlamentet vill värna om vår rätt att få existerasom politiskt element utan att korrupta politiker ska styra vårt land. Därför bör och skallalla medborgare i Sverige ha rätten att ställa upp i samtliga val i samtliga valdistrikt! Dettaär folket och för demokratin!
Signerat
Kalla-mig-Grodan (KS)
Detta är en motion inlämnad av Kalla-mig-Grodan (KS). Denna version av ärendet avslutas den 29 juli 2020 varefter den går till votering i plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by Ugion to iksdagen [link] [comments]


2020.07.24 14:55 Kalla-mig-Grodan Grodan Grodansson håller tal i Trädgårdsföreningen i Linköping

Grodansson håller tal för första gången som KS:are och även fast det regnade var det massivt med media och publik på plats. “Kära vänner Nu står jag här igen. Mycket har hänt sedan sist jag var här i hemtrakterna. Jag har blivit förlovad. Jag har bytt parti två gånger. Jag hann även med en kort stund som finansminister och Vice-statsminister innan det kraschades. Så saker har hänt i svensk politik det kan man lätt säga. Högern har splittrats enats och splittrats igen. Vi har nu fått en destruktiv regering som bygger på Socialdemokrater, anarkister, separatister, kommunister, socialister, feminister och socialliberala. Vem som helst förstår att dessa olika ideologierna omöjligt kommer fungera ihop. En ny regering behöver tillträda. En stabil högerregering som kan rädda landet. Detta tror jag och är nästan säker på att vi hittar i en regering byggd på Konservativ Samling. Inte bestående av utan byggd av. Vi ska och bör vara den centrala parten i en stabil högerregering för att föra ansvarsfull politik för Sverige.
Kort paus med lite applåder
Konservativ Samling agerar nu som en samling av alla konservativa. Vi har alla möjliga olika delar av konservatism i vårt parti och bland våra medlemmar. En samling av konservativa högermän och-kvinnor för att vi alla har ett gemensamt mål att se till att en stabil regering som för högerpolitik och konservativ politik tillträder. Jag uppmanar därför alla er här idag att stödja det partiet som kommer se till att Sverige får en omstart! För just nu åker vi väldigt lång ut på vänsterkanten och vi behöver tvärbromsa och vända om. Socialdemokraterna har gått mer vänsterut för att möta kommunisterna. En regering byggd på KOMMUNISM och ANARKISM kommer inte sluta väl tro mig! När kommunister styr sker det alltid misär och anarkism behöver jag nog inte ens tala om varför det är oönskat! Socialdemokraterna är så maktkåta att de kan bilda regering med vem som helst även om det innebär att Sverige försvagas och lida av misär! Ett fokus på sänkt skatt , tryggt samhälle där unga flickor inte behöver vara rädda för att bli våldtagna och antastade! Det är verkligheten idag vågar inte var femte kvinna gå ut på kvällen. Är det det samhället vi vill ha?
\”Nej!” skanderar publik**
Så jag vädjar till alla gamla moderater att stödja KS, alla folkpartister som anser sig som höger att rösta KS, alla som vill ha en stabil regering med sund politik att rösta KS. Tackar för att ni alla kom hit trots det dåliga vädret!” Efter det kommer en reporter fram till Grodansson och frågar
Får man ställa lite frågor? Ja några hinner jag med innan tåget upp till huvudstaden går” säger han och skrattar
För det första vill jag gratulera till förlovningen och hur känns det nu när du är förlovad med Oscar Lundgren en partimedlem?
“Jag gillar väl egentligen inte att prata om sådana här privata saker men det känns bra. Men faktum är att vi träffats under en längre tid och igår tog jag steget och förlovade till honom.”
Vad kul det låter men om vi ska prata lite politik. Varför gick du över till KS? Och varför bör andra folkpartister och moderater göra det?
“Om man vill ha ett parti som lovar att stå för ansvarsfull högerpolitik så ska man rösta Konservativ Samling. Folkpartiet idag vågar inte ens kalla sig höger. Så vill man att ett parti som lovar trygghet, stabilitet och frihet i styrande makt så ska man stödja oss.”
Okej och till sist hur kommer ni jobba i opposition-arbetet nu framöver?
“Vi kommer att aktivt jobba för att denna regering blir avsatt. Vi kommer aktivt jobba för att denna regering inte får igenom sin radikala politik för faktum är att de lever på ett mandat som idag gått tillbaka till folkpartiet. Så regeringen har inte längre en majoritet!”
Okej tack så mycket Tack tack” Grodansson springer iväg mot tågstationen.
submitted by Kalla-mig-Grodan to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.20 15:31 Gurktwerk Modellbladet #55

Modellbladet

2020-07-20, Nr. 55

MOOP-time

En analys av Edvard Blum
https://preview.redd.it/yxbas8q1k0c51.png?width=630&format=png&auto=webp&s=1c21b8474554ca555ca06f7afb3dd6499175bf44
Sverige, vi har en regering. Med statsminister Götefors vid rodret har partierna nu påbörjat arbetet med att hitta de roller i riksdagen de antagligen kommer inneha under den kommande mandatperioden. Med detta som bakgrund torde vi kunna konstatera att dagens MOOP inte är den mest avgörande vi sett genom tiderna, men låt oss ändå kort analysera partierna och deras siffror.
APND står still nationellt, inte alls illa med tanke på att stora delar av vänstern växer, så att APND inte tappar är positivt för dem. Dock skulle dagens MOOP resultera i att partier går miste om sitt andra mandat, främst eftersom det är så små marginaler som avgör vem som får de sista mandaten.
F! går plus två procentenheter efter en intensiv kampanj i och för landets stora städer. De tar sig över 4%-spärren och skulle därmed få ett mandat om det vore val till iksdagen idag.
Folkpartiet fortsätter sin bana nedåt. Dock tror många att denna trend kommer vara kortvarig, då en ny partiledare hoppas kunna ingjuta förtroende i partiet och dess väljare.
KS dalar tillbaka ner under 10%, en siffra de har hoppat fram och tillbaka emellan många gånger på sistone. På det stora hela ligger partiet dock stabilt runt en tiondel av rösterna - de har lyckats med att karva ut en roll för sig själva i politiken.
Kristdemokraterna tappar även de denna veckan, men ligger fortfarande på 6%. Att KS och KD lämnade regeringen Ullsten kan ha kommit att straffa sig nu när det blev uppenbart att partierna troligen gått miste om sin bästa chans till inflytande under mandatperioden.
MP kommer denna veckan, liksom F!, över 4%-spärren. Bakom de ökande siffrorna ligger hårt kampanjande av MP:s språkrör. Även MP skulle få ett mandat om det vore val idag.
NP fortsätter att öka, mycket tack vare tydlighet i många politiska frågor. Med en stark närvaro i kammaren under mandatperioden kan de komma att gå långt. Partiet har inte riktigt nått upp till 4% än dock.
Socialdemokraterna går från klarhet till klarhet, liksom de gjort ända sedan valet. Dagens MOOP visar på ett nationellt stöd över 35%. Och nu när de återigen har intagit sina platser i regeringen har de möjlighet att leva upp till sitt förtroende och driva sin politik.
Slutligen kan vi konstatera att VPK fortsätter sin nedåtgående trend. Deras samarbete med SAP har kommit i skymundan under regeringsbildandet och många väljare ställer sig säkert frågan "vilket inflytande kommer VPK egentligen ha under mandatperioden?".

Hade det varit val idag hade rösterna fördelats som följer (jämfört med förra MOOP:en):
APND: 7,5% (+0,0)
F!: 5,9% (+2,0)
FP: 23,4% (-2,3)
KS: 9,2% (-0,9)
KD: 6,0% (-1,4)
MP: 4,3% (+2,0)
NP: 2,1% (+0,9)
SAP: 35,9% (+1,1)
VPK: 7,9% (-1,4)

Hade det varit val idag hade mandatfördelningen sett ut som följer:
APND: 1 (-1)
F!: 1 (+1)
FP: 4 (-1)
KS: 2 (+0)
KD: 1 (+0)
MP: 1 (+1)
NP: 0 (+0)
SAP: 7 (+0)
VPK: 2 (+0)
VPK:s och KS andra, Socialdemokraternas sjunde och Miljöpartiets första mandat är de som är närmast att gås miste om. APND, NP, KD och F! är de partier som är närmast att ta ytterligare mandat.

Och till sist har vi några intressanta valdistrikt att presentera.
Jönköping är som alltid intressant då valdistriktet är många partiers svagaste och andra partiers starkaste
Ett starkt F!, MP och VPK återfinns i huvudstaden
Malmö, där mycket politisk aktivitet ägt rum under veckan som gått
Västerbotten, där SAP är som störst
Här är en lista över resultaten i samtliga valdistrikt
Och här är samtliga valkretsar
submitted by Gurktwerk to ModellMedia [link] [comments]